Geskiedenis Tydlyne

Die Europese Kommissie

Die Europese Kommissie

Die Europese Kommissie, waarskynlik die mees kontroversiële van die EU-instellings, is in Brussel gesetel en stel verdrae, wette en beleid op. In hierdie opsig is die Europese Kommissie 'n uiters belangrike en magtige liggaam wat die reg het om sy besluite op lidlande van die Europese Unie (EU) op te lê, en dit is hierdie feit wat baie mense betrek by die Britse politiek.

Die Europese Kommissie is in 1957 opgerig deur die Verdrag van Rome. Dit bestaan ​​uit burokrate uit elke land wat aan die EU behoort - in hierdie sin is dit die staatsdiens van die EU, maar 'n staatsdiens wat wetgewende en uitvoerende magte het. Daar word van hierdie burokrate verwag om vir die EU te werk en nie hul ouerland nie, dit wil sê hul lojaliteit is teenoor die EU en hulle ondermyn nie die gesag van die EU ten gunste van hul vaderland nie.

Die Kommissie bestaan ​​uit 17.000 mense. Die kritici het dit hopeloos te veel bestempel, maar hierdie 17.000 amptenare werk vir 320 miljoen mense in die EU. Die Britse Staatsdiens werk vir 50 miljoen mense en word deur baie meer as die Kommissie beman. Die Ministerie van Verdediging het 116.000 burgerlikes wat daarvoor werk.

Die hoof van die Europese Kommissie is die president. Dit is 'n magtige posisie, aangesien die president die leiding van die Kommissie kan beïnvloed. In die vroeë negentigerjare was die president van die Kommissie Jacques Delor, en dit was sy invloed op die Kommissie dat die ontwikkelingsplan vir die Europese Kommissie bekend gestaan ​​het as die 'Delor-plan'. Dit het gebly ondanks dat Delor in 1995 uitgetree het.

Onder die president, maar met groot mag, is twintig kommissarisse wat 'n baie spesifieke taak het om te werk soos vervoer, omgewing, ens. Hulle het ook die geleentheid om beleid te vorm, veral as hul idees inpas by die president. Kommissarisse dien vyf jaar lank, hoewel hul ampstermyn verleng kan word. Kommissarisse word genomineer deur 'n lidstaat en die grootste staat van die EU nomineer tans 2 mense, terwyl die kleineres nomineer. 1. Kommissarisse lewer beleidsvoorstelle aan die Ministerraad voor.

Elke kommissaris het 'n kabinet. Dit word deur die kommissaris self aangewys en die kabinet dien as 'n adviserende instansie vir die kommissaris.

Die Kommissie moet via sy kommissarisse enige wetgewingsvoorstelle aan die Raad van Ministers voorlê. As hierdie voorstelle goedgekeur word, word dit wetgewing, en is dit die taak van die Kommissie om te administreer wat die EU-beleid nou word.

Die kommissie het baie kritiek binnegekom omdat dit nie 'n verkose liggaam is nie. Die stemgerigte publiek van die Europese Unie het geen insette oor wie in die Europese Kommissie dien nie. Die Kommissie het ook die reg om beleid in te stel op 'n nasionale regering wat 'n regering moontlik nie in hul verkiesingsmanifes ingesluit het nie, maar dat die nasionale regering dit moet instel soos die Europese Kommissie hulle goedgekeur het.

'N Onlangse voorbeeld wat Brittanje op 1 Januarie 2002 beïnvloed het, was die beslissing van die Kommissie dat ou yskaste nie bloot deur winkels gestort kan word nie as gevolg van die impak op die omgewing. Die Kommissie het beslis dat hulle spesiaal van die hand gesit moet word. Brittanje het nie die fasiliteite om dit te doen nie. Groot-Brittanje het hierdie beslissing aan boord geneem, maar moes slegs ou yskaste opberg terwyl die fasiliteite gebou word om dit weg te doen.

As Brittanje egter nie daarin geslaag het om hierdie beslissing in te stel nie, kan die Kommissie nie veel doen om sy gesag af te dwing nie, behalwe die fyn Brittanje via die Europese Hof. In hierdie sin werk die Kommissie slegs as die lidlande in die Europese Unie voldoen aan die besluite van die Kommissie.

Die grootste krisis wat die Kommissie in die gesig gestaar het, was in 1999 toe al twintig kommissarisse bedank het weens 'n skandaal waarby net vier van hulle betrokke was. In Maart 1999 het 'n onafhanklike verslag aan die Europese Parlement beweer dat nie een van die kommissarisse “het die geringste gevoel van verantwoordelikheid gehad.”

Die parlement mag nie individuele kommissarisse afdank nie, maar dit was duidelik dat hierdie verslag so skadelik was dat al die 20 kommissarisse geen ander keuse gehad het nie, maar om massaal te bedank. Die president, Jacques Santer, is vervang deur Romano Prodi van Italië.


Kyk die video: KL Tower, Best View Point - Kuala Lumpur travel video (Oktober 2021).