Geskiedenis Tydlyne

Hoe soewerein is die Verenigde Koninkryk?

Hoe soewerein is die Verenigde Koninkryk?

Om die vraagstuk of die Verenigde Koninkryk sy soewereiniteit behou het, aan te spreek, moet 'n aantal punte ondersoek word. Eerstens, in 2006, wat presies is 'soewereiniteit' in 'n land?

  1. As u definisie 'xyz' is, en daar word gesien dat Europa hiermee oortree, dan word u soewereiniteit deur u definisie ondermyn.
  1. Hoeveel is dit egter? Word daar een van die agt volgende stellings oortree? Of word daar net effens oortree? As dit vyf is, is dit baie? Is net een, die dun einde van die wig - die begin van die dinge wat kom?

Gebiede om te ondersoek:

1) House of Commons - die funksies hiervan? Beperk die EU die werk van die Parlement?

2) House of Lords - soos hierbo, beperk / hou die EU op die werk van die here?

3) Regshere en ons regstelsel? Het die EU dit ondermyn?

4) Regeringsbeleid - bepaal die regering sy eie beleid of hou die EU-wetgewing 'n oog op?

5) Manifesbeloftes - was hierdie binnelandse georiënteerd of het hulle een oog op die EU gehad?

6) Impak van die Europese howe op die UK?

7) Impak van die Euro op die Verenigde Koninkryk?

8) Word die UK meer Europees in sy beleid?