Geskiedenis Podcasts

Die Geneefse Konvensie

Die Geneefse Konvensie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Geneefse Konvensie is geskep om die krygsgevangenes te versorg. Ondertekenende state van die Geneefse Konvensie is bedoel om die verklaarde bedoeling van die Konvensie streng uit te voer. In die Tweede Wêreldoorlog was daar egter talle voorbeelde van krygsgevangenes wat buite die 'reëls' van die Geneefse Konvensie behandel word. Dit het gewissel van die massa POW's wat deur die Duitsers sowel as die Russe aan die Oostelike Front van 1941 tot 1945 gevange geneem is, tot die oorlog in die Verre Ooste, waar die behandeling van die Geallieerde POW's deur die Japannese berugte afgeneem het. Oor die algemeen is die Geneefse Konvensie in die weste beter gehandhaaf, maar spesifieke voorbeelde daarvan het plaasgevind - soos by Malmedy tydens die Slag van die Bul en toe Hitler sy kommando-orde bekendstel wat daartoe gelei het dat gevange kommando's geskiet is soos in die nasleep van die Cockleshell-aanval.

Wat word in die Geneefse Konvensie uiteengesit?

“1) Hierdie konvensie sit die reëls uiteen, wat internasionaal ooreengekom is, rakende die regte en behandeling van krygsgevangenes tydens ballingskap. Dit is net so van toepassing op ons dienspligtiges wat gevang word en vyandelike dienspligtiges wat deur ons magte gevange geneem word. Die belangrikste vereistes word hieronder uiteengesit.

2) Lede van die gewone gewapende magte is nie die enigste persone wat op gevangene geregtig is om as krygsgevangenes behandel te word nie. Lede van die militia, vrywilligerskorps, burgerlikes wat militêre identiteitskaarte besit, seevaarders met identiteitskaarte wat deur hul regerings uitgereik is en onder sekere voorwaardes is lede van die versetbewegings in besette gebiede ook geregtig daarop om so behandel te word. In sommige gevalle van twyfel moet 'n gevangene die voordeel van die twyfel kry en aanvanklik as 'n krygsgevangene behandel word.

3) Alle gevangenes is geregtig op menslike en eerbiedige behandeling en moet beskerm word teen dade van geweld, intimidasie, beledigings en openbare nuuskierigheid. Daar word verbode teen hulle gedoen.

4) Die Konvensie het vereis dat wanneer 'n dienspligtige gevange geneem word, sy naam, rang en geboortedatum aan sy gevangenes moet voorsien, en sy identiteitskaart aan hulle moet voorlê wat uitgereik is kragtens die bepalings van Artikel 17 van die War of War (in die geval van Britse magte, dit is die F / Ident / 189). Geen ander inligting word gegee nie en die gevangenes word verbied om dit te eis of om 'n gevangene te dreig wat weier om dit te verskaf.

5) Oorlogsgevangenes moet in besit wees van hul persoonlike besittings, insluitende metaalhelms, gasmaskers, identiteitsdokumente, klere, voedingsartikels, rangletters en versierings. Wapens, militêre toerusting (behalwe bogenoemde) en militêre dokumente mag weggeneem word, maar geld en waardevolle artikels mag slegs geneem word op bevel van 'n beampte wat 'n kwitansie in die regte vorm moet gee.

6) Na gevangenskap moet gevangenes so vinnig as moontlik uit die gevegsone ontruim word. Gedurende hierdie periode moet daar voldoende kos en water (en indien nodig klere) aan hulle gegee word, en die algemene reëlings vir akkommodasie en vervoer moet in wese dieselfde wees as vir die magte wat hulle vang. Op dieselfde manier moet siek en gewonde gevangenes deur mediese kanale ontruim word en so ver moontlik deur gevange militêre personeel van hul eie nasionaliteit omgesien word.

7) Die Konvensie vereis dat daar in elke POW-kamp 'n afskrif van die Konvensie in die taal van die gevangene moet wees. Alle gevangenes moet dit bestudeer en moeite doen om hul regte daarvoor te bekom. Die 'gevangenesverteenwoordiger' of 'kampleier' in die kamp verleen enige hulp wat hy kan aan gevangenes wat hul regte kragtens die Konvensie soek.

8) Enige gevangene wat volgens die Konvensie verkeerd behandel word, mag by die kampowerhede kla. 'N Gevangene wat 'n klag indien, mag nie gestraf word nie, selfs al lyk dit vir die kampowerhede dat die klagte lelik is. As 'n grief nie reggestel word nie, kan 'n verdere klag direk of deur die gevangene se verteenwoordiger aan die afgevaardigde van die Beskermende Mag gerig word, wat aan die persoon of persoonlik geskryf of gesien kan word tydens die besoek van die kamp. Dit is sy plig om die gevangenes te beskerm.

9) As 'n krygsgevangene probeer ontsnap, mag wapens slegs teen hom gebruik word om te voorkom dat hy ontsnap as 'n uiterste maatreël en nadat 'n waarskuwing gegee is.

10) As 'n ontsnapte gevangene, met die uitsluitlike bedoeling om sy ontsnapping te vergemaklik, begaan en aanstoot gee wat nie geweld behels nie, soos byvoorbeeld 'n misdryf teen private eiendom, diefstal sonder die bedoeling van selfverryking, die opstel en gebruik van vals dokumente, of die dra van burgerlike klere, mag hy, slegs by herwin, slegs summier behandel word. 'N Ontkomende gevangene, hetsy vermom of nie, moet altyd 'n identiteitsmiddel hê om sy status as krygsgevangene te bewys as hy weer gevange geneem word.


Kyk die video: AfriForum Jeug hou minuut stilte vir slagoffers van ANC-terreuraanvalle. (Junie 2022).