Menseregte


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Wet op Menseregte van 1998 gee wettige effek in die Verenigde Koninkryk aan die fundamentele regte en vryhede vervat in die Europese Menseregte-konvensie. Hierdie regte beïnvloed nie net sake rakende lewe en dood nie, dit beïnvloed ook die regte wat u in u daaglikse lewe het: wat u kan sê en doen, u oortuigings, u reg op 'n billike verhoor en ander soortgelyke basiese regte.

Die meeste regte het perke om te verseker dat dit nie die regte van ander mense onregverdig beskadig nie. Sekere regte - soos die reg om nie gemartel te word nie - kan egter nooit deur 'n hof of iemand anders beperk word nie.

U het die verantwoordelikheid om ander se regte te respekteer, en hulle moet joune respekteer.

U menseregte is:

• die reg op lewe

• vryheid van marteling en vernederende behandeling

• vryheid van slawerny en dwangarbeid

• die reg op vryheid

• die reg op 'n billike verhoor

• die reg om nie gestraf te word vir iets wat nie 'n misdaad was toe u dit gedoen het nie

• die reg op respek vir die privaat- en gesinslewe

• vryheid van denke, gewete en godsdiens, en vryheid om u oortuigings uit te spreek

• vryheid van spraak

• vryheid van vergadering en vereniging

• die reg om te trou en 'n gesin te stig

• die reg om nie gediskrimineer te word ten opsigte van hierdie regte en vryhede nie

• die reg tot vreedsame genot van u eiendom

• die reg op onderwys

• die reg om aan gratis verkiesings deel te neem

• die reg om nie aan die doodstraf onderwerp te word nie

Die reg van menseregte verbied die gebruik van marteling en onmenslike of vernederende behandeling of straf. Dit sluit nie net 'n verbod op 'n staat in om 'n persoon te martel of mishandel nie, dit sluit ook 'n verbod op marteling uit 'uitkontraktering' in. 'Buitengewone oorlewering' verwys na die opsetlike aanhouding en oordrag van aangehoudenes na buitelandse lande vir ondervraging, buite die wet, waar die risiko bestaan ​​dat die persoon gemartel of aan ander mishandeling onderwerp kan word. Die praktyk van buitengewone lewering word deur sommige gesien as 'n belediging vir die oppergesag van die reg, aangesien dit buite die wet funksioneer en geen deursigtigheid en verantwoordbaarheid het nie. Een aspek van die Britse medepligtigheid in marteling is pogings uit die verlede om inligting wat deur marteling verkry is, in regsgevalle te gebruik. Dit is in stryd met die Verenigde Nasies se konvensie teen marteling, wat die gebruik van sulke 'getuienis' in regstappe uitdruklik verbied.

In 'n geval waarin Liberty ingegryp het, het die House of Lords in Desember 2005 bevestig dat die gebruik van getuienis uit marteling onwettig was, ongeag wie die marteling uitgevoer het. Daar is van mening dat die verbod op marteling en ander vorme van mishandeling absoluut is en nie uitgesluit kan word nie. Die gebruik van 'bewyse' wat moontlik in stryd met die verbod verkry is, is dus onwettig.

Die afgelope paar jaar het 'n aantal mense wat in Guantanamo-baai, Afghanistan, Pakistan, Egipte en Marokko en elders aan marteling en ander mishandeling onderworpe is, beweer dat amptenare van die Verenigde Koninkryk van hul mishandeling geweet het en nie net iets gedoen het om dit te voorkom nie , maar hul misbruikers aktief bygestaan ​​het.

Die Hooggeregshof het bevind in verband met mnr. Binyam Mohamed, 'n voormalige aangehoudenaar in Guantanamo-baai. Britse veiligheidsdienste het Amerikaanse owerhede gehelp om mnr. Mohamed te ondervra, hoewel hulle geweet het dat hy in isolasie aangehou word en in omstandighede wat as 'wreed, onmenslik en vernederend' beskou kan word.

Daar is ook bewys dat amptenare in die Verenigde Koninkryk inligting aan hul Amerikaanse eweknieë deurgegee het, wat toe gebruik is om mense buitengewoon te ontvoer en ondervra te word.

In Julie 2010 het die koalisieregering 'n ondersoek aangekondig oor die mishandeling van gevangenes in die buiteland en die omvang van die Britse kennis.

Met dank aan Lee Bryant, direkteur van die sesde vorm, Anglo-European School, Ingatestone, Essex


Kyk die video: Fok Menseregte (Junie 2022).