Daarbenewens

Britse verkiesingsgeskiedenis sedert 1832

Britse verkiesingsgeskiedenis sedert 1832

1832 Algemene verkiesing

1835 Algemene verkiesing

1837 Algemene verkiesing

1841 Algemene verkiesing

1847 Algemene verkiesing

1852 Algemene verkiesing

1857 Algemene verkiesing

1859 Algemene verkiesing

1865 Algemene verkiesing

1868 Algemene verkiesing

1874 Algemene verkiesing

1880 Algemene verkiesing

1885 Algemene verkiesing

1886 Algemene verkiesing

1892 Algemene verkiesing

1895 Algemene verkiesing

1900 Algemene verkiesing

1906 Algemene verkiesing

1910 Januarie Algemene verkiesing

1910 Desember Algemene verkiesing

1918 Algemene verkiesing

1922 Algemene verkiesing

1923 Algemene verkiesing

1924 Algemene verkiesing

1929 Algemene verkiesing

1931 Algemene verkiesing

1935 Algemene verkiesing

1945 Algemene verkiesing

1950 Algemene verkiesing

1951 Algemene verkiesing

1955 Algemene verkiesing

1959 Algemene verkiesing

Algemene verkiesing van 1964

1966 Algemene verkiesing

1970 Algemene verkiesing

1974 (Februarie) Algemene verkiesing

1974 (Oktober) Algemene verkiesing

1979 Algemene verkiesing

Vroue en die parlement

Vroue verkies tot die parlement 1918 tot 1979

Konserwatiewe Party-LP 1832 tot 1979

Konserwatiewe Party stem van 1832 tot 1979

Konserwatiewe Party% van die stemme

Konserwatiewe Party steun in Engeland 1832 tot 1979

Konserwatiewe Party-steun in Wallis 1832 tot 1979

Konserwatiewe Party steun in Skotland 1832 tot 1979

Konserwatiewe Party-kandidate 1832 tot 1979

Vroulike konserwatiewe kandidate van 1918 tot 1979

1900 tot 1979 van die LP van die Arbeidersparty

Arbeidersparty stem 1900 tot 1979

Arbeid stem 1900 tot 1979

Arbeidersparty% van die stemme tydens verkiesings

Die Arbeidersparty se steun in Engeland 1900 tot 1979

Arbeidersparty-steun in Wallis 1900 tot 1979

Arbeidersparty en Skotland 1900 tot 1979

Arbeidersparty kandidate 1900 tot 1979

Vrouekandidate van 1918 tot 1979

1900 tot 1979 van die LP van die Liberale Party

Liberale Party stem 1900 tot 1979

Liberale Party en Engeland 1832 tot 1979

Liberale Party en Wallis 1832 tot 1979

Liberale Party en Skotland 1832 tot 1979

Liberale kandidate 1832 tot 1979

Vroulike liberale kandidate 1918 tot 1979

Plaid Cymru en Britse politiek

Geplaaste Cymru en stemme

Persentasie ondersteuning vir Plaid Cymru

Die Skotse Nasionale Party

Stemme vir die Scottish National Party

Persentasie steun vir die Skotse Nasionale Party 1929 tot 1979

Die Kommunistiese Party en Britse politiek

Stemme vir die Kommunistiese Party 1922 tot 1979

Opkoms by algemene verkiesings 1832 tot 1979

Totale stemme tydens verkiesings 1832 tot 1979

Aantal kandidate tydens verkiesings 1832 tot 1979

Die Hervormingswet van 1832

Die impak van die Hervormingswet van 1832

Rotten Boroughs

Ierland en die Hervormingswet van 1832

Die Hervormingswet van 1867

Die impak van die Hervormingswet van 1867

Die Stemwet 1872

Die Hervormingswet van 1884

Die koeponverkiesing van 1918

Afname van die liberale party 1900 tot 1918

1975 Referendum oor EEG-lidmaatskap