Geskiedenis Tydlyne

Marxistiese konsepte

Marxistiese konsepte

Sekere konsepte is die sleutel tot die begrip van Marxisme, 'n politieke teorie wat wêreldpolitiek al meer as 150 jaar gevorm het. Sleutel-marxistiese konsepte is diametraal die teenoorgestelde as kapitalisme en sommige meen dat dit 'n mentaliteit geskep het van 'n samelewing wat 'n 'hulle en ons' is.

Marxisme glo dat kapitalisme slegs kan floreer by die uitbuiting van die werkersklas.

Marxisme glo dat daar 'n werklike teenstrydigheid was tussen die menslike aard en die manier waarop ons in 'n kapitalistiese samelewing moet werk.

Marxisme het 'n dialektiese lewensbenadering deurdat alles twee kante het.

Marxisme glo dat kapitalisme nie net 'n ekonomiese stelsel is nie, maar ook 'n politieke stelsel is.

Die winsverskil tussen waarvoor goedere verkoop word en waarvoor hulle eintlik gaan kos, verwys Marxisme as 'n 'surpluswins'.

Marxisme glo dat ekonomiese konflik klas (ryk, middel en arm) veroorsaak en inherent klas konflik veroorsaak.

'N Marxistiese ontleding genaamd' Polarisasie van die klasse 'beskryf die historiese proses van die klassestruktuur wat al hoe meer gepolariseer word - na twee punte toe met die opmerking in die middel. Daar word gesê dat klasse binnekort sal verdwyn en opgeneem kan word in die bourgeoisie of die proletariaat.

Kapitalisme vorm die onderwysstelsel grootliks, sonder die onderwysstelsel sou die ekonomie 'n enorme mislukking word, want sonder onderwys is ons sonder werk en werk, wat die samelewing aan die gang hou. Onderwys help om die bourgeoisie en die proletariaat in stand te hou, sodat daar werkers kan wees wat goedere en dienste produseer en ander wat daarby baat vind. Skole dra 'n ideologie oor wat sê dat kapitalisme billik en redelik is. In die heersende klasprojek projekteer hulle die wêreldbeskouing wat die konsensusbeskouing (hegemonie) word.

Marxiste glo dat die gebruik van vervreemding in alle aspekte van die samelewing, insluitend die gesin, die onderwysstelsel en die media, 'n sleutelrol in die beheer van die Proletariaat is. Dit bied die Bourgeoisie 'n soepel massa werkers wat nie omgee om te werk vir die eksterne voordele van 'n konstante loon nie.

Marxiste glo dat afwyking enige gedrag is wat verskil van die maatskaplike norm. Dit word as afwykend gesien, want as 'n samelewing aanvaar ons dit nie. Afwyking kan wissel van bloot vreemde gedrag tot gedrag wat die samelewing kan benadeel of as gevaarlik of respekvol beskou word.

Neo-Marxisme is gebaseer op idees wat aanvanklik deur Karl Marx geprojekteer is. Marx het geglo dat ekonomiese mag tot politieke mag gelei het en dat dit die sleutel is om samelewings te verstaan. Neo-Marxiste glo dat die ekonomiese stelsel 'n welgestelde klas eienaars en 'n arm klas werkers skep. Hulle glo ook dat sekere sosiale instellings soos kerke, gevangenisse en skole tot stand gebring is om die verdeling tussen magtiges en magtiges te handhaaf.

Met dank aan Lee Bryant, direkteur van die sesde vorm, Anglo-European School, Ingatestone, Essex