Daarbenewens

Die Kulturele Revolusie

Die Kulturele Revolusie

Die kulturele rewolusie het van 1965 tot 1968 'n groot impak op China gehad. Die kulturele rewolusie is die naam wat gegee word aan Mao se poging om sy oortuigings in China weer te gee. Mao was sedert die laat vyftigerjare minder as 'n dinamiese leier en het gevrees dat ander in die party 'n leidende rol sou aanneem wat sy mag in die party en die land verswak het. Dit verklaar waarskynlik die Kulturele Revolusie - dit was 'n poging van Mao om sy gesag weer op die party en dus die land te plaas.

Die beweging het in September 1965 begin met 'n toespraak van Lin Piao wat leerlinge in skole en kolleges versoek om terug te keer na die basiese beginsels van die rewolusionêre beweging. Chinese jeugdiges is ook aangemoedig om openlik kritiek op die liberale in die Chinese Kommunistiese Party en diegene wat blykbaar beïnvloed is deur Nikita Khruschev van die USSR. Opvoedkundige instellings word beskou as te akademies en derhalwe te elitisties.

Mao het geglo dat die vordering wat China sedert 1949 gemaak het, daartoe gelei het dat 'n bevoorregte klas ontwikkel het - ingenieurs, wetenskaplikes, fabrieksbestuurders, ens. Mao het ook gemeen dat hierdie mense te veel krag op sy onkoste verkry. Mao was bekommerd dat 'n nuwe klas mandariene in China opduik wat geen idee het oor die lewenstyl van die normale persoon in China nie.

Rooi wagte (groepe jeugdiges wat hulself saamgebind het) het alle jeugdiges in China aangemoedig om diegene te kritiseer wat Mao as onbetroubaar geag het met betrekking tot die rigting wat hy wou hê China moet neem. Niemand was veilig teen kritiek nie: skrywers, ekonome en enigiemand wat met die man Mao geassosieer word, het sy grootste mededinger - Liu Shao-chi - beskou. Enigiemand wat geag word 'n voortreflike houding te ontwikkel, word as 'n vyand van die party en die volk beskou.

Mao het doelbewus daarna gestreef om 'n kultus vir homself te skep en om die Chinese Kommunistiese Party te suiwer van elkeen wat nie Mao ten volle ondersteun het nie. Sy belangrikste verkooppunt was die begeerte om 'n China te skep waarin kleinboere, werkers en opgeleide mense saamwerk - niemand was beter as enigiemand anders nie, en almal wat tot die voordeel van China werk - 'n klaslose samelewing.

Die entoesiasme van die Rooi Garde het China egter amper tot sosiale onrus gedryf. Skole en kolleges was gesluit en die ekonomie het begin swaarkry. Groepe rooi wagte het teen Rooi wagte geveg omdat elke afsonderlike eenheid van mening was dat hulle die beste weet hoe China moet voortgaan. In sommige gebiede het die bedrywighede van die Rooi Garde handuit geruk. Hulle het hul woede op buitelanders gerig en buitelandse ambassades is aangeval. Die Britse ambassade is heeltemal afgebrand.

Die dreigende chaos is eers gekontroleer toe Zhou Enlai dringend daarop aangedring het om terug te keer na normaliteit. Hy was een van die toonaangewende lede van die Chinese Kommunistiese Party om alle partylede aan te moedig om hulself aan kritiek te onderwerp, maar hy het vinnig besef dat die eksperiment wat die kulturele rewolusie was, handuit ruk en besig was om buite beheer te raak.

In Oktober 1968 is Liu Shao-chi uit die party verdryf en word dit deur historici as die einde van die Kulturele Revolusie gesien. Mao was getuie van die verwydering van 'n moontlike mededinger in die party en het daarom nie gesien dat die Kulturele Revolusie moet voortgaan nie.


Kyk die video: Geheime Revolusie: Video 1: Die amper-debakel van Suid Afrika se inval in Angola (Oktober 2021).