Trusts

Die oorspronklike sin van die woord vertroue beskryf 'n reëling vir die administrasie van die sake van 'n kind of onbevoegde volwassene (begunstigde) deur 'n persoon bekend as 'n trustee. 'N Kurator is 'n persoon of party wat namens 'n ander of ander optree, gewoonlik ingevolge 'n hofbevel.In 'n besigheidsaansoek was die trust 'n ooreenkoms waarvolgens aandeelhouers in 'n maatskappy hul aandele sou toewys aan trustees Hierdie tegniese gebruik van die term is van minder historiese belang as die ander gebruik daarvan, om 'n ooreenkoms te beskryf waarvolgens groot produsente in 'n ekonomiese arena instem om produksie en pryse te beheer. wederkerige voordeel. Rockefeller se olietrust, die doringdraadstrust, die kasregister, trust en die suikervertroue, onder andere. In die Verenigde State het trusts in die laat 19de eeu toenemend onder openbare kritiek deurgeloop en sou dit onderwerp word aan antitrustwetgewing. Die staat New Jersey het in 1889 nuwe korporatiewe wetgewing uitgevaardig, wat die gebruik van die beheermaatskappy magtig om die gediskrediteerde trust te omseil.