Geskiedenis Tydlyne

Teks van die Magtigingswet 1933

Teks van die Magtigingswet 1933


Die Magtigingswet van Maart 1933 was formeel bekend as die 'wet om die nood van die volk en die land' te herstel. Die Magtigingswet het Hitler groot mag gegee oor elke aspek van die lewe in Nazi-Duitsland. Vir so 'n belangrike daad het daar min artikels bestaan:

“Die Reichstag het die volgende wet uitgevaardig, wat hiermee met die instemming van die Reichsrat verklaar word, omdat daar vasgestel is dat die vereistes vir 'n grondwetlike wysiging nagekom is.

Artikel 1: Benewens die prosedure wat deur die grondwet voorgeskryf is, kan die Reichwette ook deur die regering van die Ryk uitgevaardig word. Dit sluit in die wette waarna artikels 85 paragraaf 2 en artikel 87 van die grondwet verwys.

Artikel 2: Wette wat deur die regering van die Ryk uitgevaardig is, kan van die grondwet afwyk solank dit nie die instellings van die Reichstag en die Reichsrat beïnvloed nie. Die regte van die President bly ongestoord.

Artikel 3: Wette wat deur die Reichse regering verorden is, word deur die kanselier uitgevaardig en in die Reich Gazette afgekondig. Dit tree in werking op die dag volgende op die aankondiging, tensy hulle 'n ander datum voorskryf. Artikels 68 tot 77 van die grondwet is nie van toepassing op wette wat deur die Reichse regering verorden is nie.

Artikel 4: Verdrag van die Ryk met buitelandse state wat die aangeleenthede van die Reichwetgewing beïnvloed, hoef nie die liggame van die wetgewer goed te keur nie. Die regering van die Ryk reik die regulasies uit wat nodig is vir die uitvoering van sodanige verdrae.

Artikel 5: Hierdie wet tree in werking op die dag van die proklamasie daarvan. Dit verloor krag op 1 Aprilst 1937 of die huidige regering van die Ryk deur 'n ander vervang word. '