Geskiedenis Podcasts

In die naam van Lykourgos - The Rise and Fall of the Spartan Revolutionary Movement 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos

In die naam van Lykourgos - The Rise and Fall of the Spartan Revolutionary Movement 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos

In die naam van Lykourgos-Die opkoms en ondergang van die Spartaanse revolusionêre beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos

In die naam van Lykourgos-Die opkoms en ondergang van die Spartaanse revolusionêre beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos

Vir die grootste deel van die klassieke periode was Sparta een van die groot moondhede in Griekeland, wat soms tot oorheersing gekom het, maar dit het geëindig in die nasleep van die Spartaanse nederlaag by Leuctra in 371 vC. Gedurende die volgende dekade het die seëvierende Korintiërs en hul bondgenote die basis van die Spartaanse mag in die Peloponneses afgebreek, en daarna het Sparta ten beste 'n streekmoondheid geword. Haar pogings om die mag terug te kry, het oor die algemeen tradisionele roetes gevolg tot die toetreding van koning Agis IV in 244 vC. Hy was die eerste van drie revolusionêre Spartaanse leiers wat 'n reeks dramatiese hervormings probeer het, wat almal amptelik daarop gemik was om die Spartaanse grondwet in sy oorspronklike vorm te herstel, soos bepaal deur die semi -legendariese wetgewer Lycourgos. Agis IV, Cleomenes III en Nabis het almal gepoog om die Spartaanse leër te versterk, die aantal burgers te vergroot en sommige van die antieke instellings te herstel, terwyl hulle terselfdertyd baie aspekte van die klassieke Spartaanse grondwet omvergewerp het.

Die skrywer gee ons 'n goeie beskrywing van die staat waarin Sparta haar bevind het aan die begin van Agis se bewind en die probleme waarmee sy te kampe gehad het. Dit is 'n ingewikkelde saak, aangesien die bronne vir die Spartaanse grondwet oor die algemeen later is as die gebeure wat hulle bespreek, sodat ons nie heeltemal seker kan wees hoe akkuraat ons prentjie van Klassieke Sparta werklik was nie. Die gaping tussen Leuctra en die bewind van Agis IV beteken ook dat nie een van die Spartane van hierdie tydperk eerstehands ervaring gehad het om op haar hoogtepunt in Sparta te woon nie - ten beste sou die ou manne van 244 die verhale van hul oupa gehoor het, maar anders sou die direkte lyn was reeds verlore.

Die belangrikste elemente van die Spartaanse leefstyl was die Agoge (die jeugopleidingstelsel), die syssitia (die openbare gemors waar alle burgers bedoel was om te eet), 'n visueel eenvoudige leefstyl en min of geen gebruik van geld. Die stad is beheer deur twee konings, saam met vyf verkose efore en die Gerousia, 'n raad van 28 (insluitend die twee konings). Oor die algemeen het hierdie hervormings probeer om die Spartaanse leefstyl te herstel (hoewel baie van hul hervormings eintlik teen die Spartaanse tradisie was), maar ten koste van die tradisionele Spartaanse grondwet - dit was 'n besonder gevaarlike tyd om 'n efor te wees. 'N Sleutelelement van al drie stelle hervormings was die kansellasie van die departement en die herverdeling van grond, wat beide bedoel is om die afname op lang termyn in die aantal Spartaanse burgers te hanteer. Hierdie hervormings veroorsaak onvermydelik opposisie in Sparta, en onder hul bure (veral grondhervorming), maar dit is verkeerd beoordeel - die meeste Spartaanse hervormers het geen belang gehad om hul revolusie te versprei nie, wat immers bedoel was om Spartan toe te laat om haar bure te oorheers, om hulle nie te help nie.

Een fundamentele probleem waarmee hierdie Spartaanse hervormers te kampe het, was dat hul basiese doel was om die militêre mag van Sparta te herstel en die mag te gebruik om weer beheer te kry oor ten minste sommige van die gebiede wat na Leuctra verlore geraak het. Dit was moontlik 'n lewensvatbare doel in vroeëre eeue, maar teen die derde eeu is die Hellenistiese wêreld oorheers deur 'n reeks supermoondhede. As gevolg hiervan het Sparta se pogings uiteindelik oorloë met Macedonië en daarna met Rome tot gevolg gehad, wat onvermydelik met 'n nederlaag geëindig het. Dit was nie net 'n Spartaanse mislukking nie - soos die Romeine gou sou agterkom toe die Grieke sê dat hulle hul vryheid wil hê, was die belangrikste deel daarvan die vryheid om oorlog te voer teen hul bure.

Dit is 'n fassinerende blik op 'n tydperk wat dikwels verwaarloos is, wat die politieke en militêre chaos opspoor wat veroorsaak is deur Sparta se laaste pogings om haar verlore glorie terug te wen. Sparta se laaste oorwinnings en nederlae van die slagveld word gesien saam met die politieke gebeure in die stad self, wat dikwels net so gewelddadig was, en ons volg die verhaal tot die einde van Spartaanse onafhanklikheid en haar transformasie in iets naby 'n Spartaanse temapark binne die Romeinse Ryk .

Hoofstukke
1 - Dagbreek
2 - Zenith
3 - Eclipse
4 - skemer
5 - Pax Achiaca
6 - Pax Romana

Skrywer: Miltiadis Michalopoulos
Uitgawe: Hardeband
Bladsye: 258
Uitgewer: Pen & Sword Military
Jaar: 2016In die naam van Lykourgos: Die opkoms en ondergang van die Spartaanse revolusionêre beweging (243-146 vC). Vertaal deur Marion Kavallieros en Maria Anna Niforos

Die opkoms en ondergang van die raaiselagtige stadstaat Sparta het geskiedkundiges van antieke tye tot vandag toe verbaas. Gebaseer op die pilare van die beginsels van die legendariese wetgewer Lycurgus, was Sparta deur antieke historici bekend as 'n afwyking in vergelyking met die res van Hellas wat waardes soos militêre dissipline, selfopoffering, asketisme en fisiese en morele uithouvermoë bevorder, wat uiteindelik 'n volledige onderwerping en lojaliteit aan die stadstaat deur sy burgers. In In die naam van Lykourgos, Bestudeer Miltiadis Michalopoulos die belangrikheid van hierdie mite in die Hellenistiese Sparta, en raak dus verfrissend betrokke by 'n tydperk van die Spartaanse geskiedenis wat nie breedvoerig behandel is in moderne wetenskap nie. Die studie fokus op die bewind van die drie Spartaanse konings, Agis IV (245-241), Cleomenes III (235-222) en Nabis (207-192), wat almal op verskillende maniere probeer het om die Spartaanse staat van volkome te red in die derde eeu in duie gestort het. Dit is Michalopoulos se hipotese dat hierdie drie heersers 'n 'revolusionêre beweging' verteenwoordig, met die doel om die lot van Sparta te herlei deur die tradisionele beginsels van Lycurgus te herstel.

Die boek bestaan ​​uit 'n inleiding, ses hoofstukke, vier bylaes en 'n deeglike notasgedeelte. In die inleiding (pp. Xi-xxvii) fokus Michalopoulos op die oorsprong en aard van die Lycurgan-grondwet, en dit lei hom tot die deurslaggewende bespreking van moontlike redes vir die agteruitgang van die Spartaanse stelsel in die vierde eeu. Michalopoulos voer aan dat die gebruik van groot bruidskat aan dogters, in kombinasie met 'n afname in mannekrag, gelei het tot 'n onomkeerbare konsentrasie van eiendom in al hoe minder hande (p. Xxi). As die besit van eiendom en die betaling van die maandelikse fooi vir die Syssitia was die noodsaaklike vereistes van 'n Spartiate, maar slegs 'n paar kon hul burgerskap handhaaf. Alhoewel Michalopoulos wys op die breër ekonomiese, morele en sosiale konteks van die derde eeu, waar die meerderheid Griekse stadstate probleme ondervind het om op die nuwe politieke en militêre werklikheid te reageer, kon hy meer gedoen het om ander perspektiewe wat relevant is vir die kwessie aan te spreek: was vrees, trots of iets anders wat die Spartane verhinder het om die stelsel te verander? Het die militêre innovasies in Thebe en Masedonië eenvoudig die Spartaanse manier oortref? Het die status en invloed van die Helotte Sparta verhinder om hegemonie te vestig, aangesien buitelandse sake hul beheer oor die suidelike Peloponnesos in gevaar sou stel? Dit lyk asof talle probleme tegelykertyd die lewensvatbaarheid van die Spartaanse stelsel uitgedaag het, en 'n wyer bespreking van die verstrengelinge van hierdie verskillende historiese ontwikkelingslyne sou die aanvangshoofstuk versterk het.

Ondanks die vernederende Spartaanse nederlaag by Leuctra in 371, was daar geen gretigheid om die stelsel te hervorm nie. Hierdie ongelukkige afwaartse spiraal het voortgeduur tot in die middel van die derde eeu, toe drie regeerders op hul beurt probeer het om die ontwikkeling teë te staan ​​deur 'n nuwe Spartaanse hegemonie tot stand te bring wat veg teen die groot moondhede van Masedonië, Sirië, Egipte en Rome. In hoofstuk 1 (“Dawn”, p. 1-16) bespreek Michalopoulos die bewind van Agis IV. Hy het die troon in 245 bestyg met die revolusionêre doel om die aantal burgers uit te brei deur eiendom te herverdeel en skuld te kanselleer. Agis se agenda is egter in die Gerousia deur 'n teenbeweging onder leiding van die mede-monarg Leonidas II, en die geskil het geëindig met die teregstelling van Agis in 241 sonder enige hervorming van die stelsel. Alhoewel die hervormings nooit wortel geskiet het nie, is Michalopoulos se punt dat die eerste belangrike sade in hierdie jare geplant is.

Hoofstuk 2 (“Zenith”, bl. 17-83) dek die kernperiode van die hervormingsbeweging in die 220’s. In 235 het die seun van Leonidas, Cleomenes III, die Spartaanse troon bestyg en paradoksaal genoeg sou hy die revolusionêre hervormings van Agis ten volle implementeer. Deur die herverdeling van grond en die kansellasie van skuld, kon Cleomenes die Spartaanse leër drasties vergroot. Dit het hom genoeg krag gegee om die Achaean League uit te daag. Alhoewel hy in die beginjare verskeie suksesvolle veldtogte uitgevoer het, het die Cleomenean -oorlog in 222 'n hoogtepunt bereik by Sellasia met Cleomenes se beslissende nederlaag deur Antigonus Doson III van Masedonië. Die Spartaanse hervormer beland in ballingskap in Egipte onder Ptolemeus III, maar 'n mislukte staatsgreep teen die Egiptiese koning in 219 eindig uiteindelik sy lewe. Michalopoulos bied 'n bespreking in diepte van die politieke en militêre ontwikkeling van die 220's aan die leser, en veral sy behandeling van die Slag van Sellasia is een van die sterkste dele van die boek.

Hoofstuk 3 ("Eclipse", bl. 84-93) is 'n kort intermezzo wat die jare tussen Cleomenes en Nabis behandel, waar Sparta gedwing is om Masedonië en die Achaean League te gehoorsaam, wat dit nogal soortgelyk gemaak het aan die situasie in 338 waar Philip II beheer oor die Grieke in die Korintiese Liga. Die hoofstuk eindig met die nederlaag van die Spartaanse tiran Machanidas by Mantinea in 207 deur 'n Achaese alliansie onder leiding van Philopoemen.

Hoofstuk 4 ("Twilight", bl. 94-123) begin in die nasleep van die Spartaanse nederlaag by Mantinea en die nuwe heerser Nabis se plan om Sparta weer uit 'n hopelose politieke en militêre situasie te red. Nabis het die radikale bewegings gedoen om die Helots in die Spartaanse samelewing te integreer, geld te sirkuleer, die stad te ommuur, 'n vloot te skep en die verpligte betaling vir die Syssitia en die ou instellings van koningskap en efore (p. 99). Boonop het Nabis territoriale ambisies gehad, en dit het hom spoedig in konflik gebring met die Achaean League en die Romeinse Ryk. Die geskiedenis herhaal homself en Sparta word in 1959 deur die Romeinse generaal Flamininus verower, en Nabis self word in 192 deur sy eie bondgenote uit die Aetolian League vermoor. In die hoofstuk toon Michalopoulos mooi aan dat Nabis se tiranniese bewind destyds gehaat is, maar ook dat die nageslag hom hard beoordeel het vir sy uiterste revolusionêre agenda. Sy dood was die einde van beide die revolusionêre beweging en Sparta as 'n onafhanklike stadstaat.

Hoofstuk 5 ("Pax Achaica", p. 124-134) dek die jare tot 146, waar Sparta in die Achaean League gedwing is en nooit weer daarin geslaag het om 'n nuwe beweging na onafhanklikheid te begin nie. Met die volledige Romeinse oorheersing van die Griekse wêreld na die vernietiging van Korinte in 146 het Sparta 'n 'vrye stad' geword in die Romeinse sin, wat as historiese toeriste -aantreklikheid vir die Romeinse elite gedien het.

In die laaste hoofstuk ("Pax Romana", p. 135-150) evalueer Michalopoulos die aard en karakter van die "Spartaanse revolusionêre beweging" en die verband met die Spartaanse tradisie. Dit is sy gevolgtrekking dat die agendas van Agis, Cleomenes en Nabis in dieselfde historiese raamwerk hoort: hulle wou die verlies van Messenia in die vierde eeu omkeer en die ou Lycurgan -instellings herstel deur 'n herverdeling van grond en die kansellasie van skuld. Michalopoulos voer egter aan dat die beroep op Classical Sparta slegs was om hierdie nuwe hervormings te regverdig, terwyl die bewind van die drie heersers in werklikheid die Lycurgan -elemente van die Spartaanse grondwet ondermyn het, en al wat oorgebly het na die dood van Nabis in 192, was die naam van Lycurgus , nie sy gees en beginsels uit 'n tyd waarin Sparta militêr, polities en kultureel floreer het nie.

Aangesien ons heeltemal afhanklik is van 'n paar selektiewe bronne om die tydperk te rekonstrueer, sou die studie baie baat gevind het by 'n sistematiese behandeling van hierdie karige bronne. Alhoewel sommige van hierdie noodsaaklike oorwegings oor die werke van byvoorbeeld Polybius, Pausanias en Plutarch gevind word in die lang (en soms meer interessante) voetnote aan die einde van die boek, behoort hierdie besprekings 'n belangriker plek in 'n historiese studie te beklee van die Hellenistiese tydperk. Oor die algemeen is die boek goed geskryf, bedagsaam, en Michalopoulos bring 'n tydperk in die Spartaanse geskiedenis wat te dikwels verwaarloos word, suksesvol tot lewe. Die grootste prestasie van die studie is dat Michalopoulos oortuigend toon dat die bewind van Agis, Cleomenes en Nabis as 'n groter revolusionêre verskynsel beskou moet word en dat die sterflike pyn van een van die belangrikste en invloedrykste stadstate van Antieke Griekeland 'n voortdurende stryd was begin in die middel van die derde eeu.

INHOUDSOPGAWE

Lys van borde, p. vi
Lys van kaarte, p. vii
Voorwoord, p. viii
Inleiding, p. XI
Hoofstuk 1: Dagbreek, bl. 1
Hoofstuk 2: Zenith, p. 17
Hoofstuk 3: Eclipse, p. 84
Hoofstuk 4: Skemering, p. 124
Hoofstuk 5: Pax Achaica, p. 124
Hoofstuk 6: Pax Romana, p. 135
Bylaag A: Militêre paaie van Lakonia, p. 151
Bylaag B: Sphairos, p. 154
Bylaag C: The Modern Battlefield of Sellasia, p. 157
Bylaag D: Van gekruisigde Kleomenes tot gekruisigde Jesus, p. 165
Aantekeninge, p. 172
Bibliografie, p. 243
Woordelys, p. 252
Indeks, p. 254


In die naam van Lykourgos - Die opkoms en ondergang van die Spartaanse revolusionêre beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos - Geskiedenis

In die naam van Lykourgos: Die opkoms en ondergang van die Spartaanse revolusionêre beweging (243-146 vC), deur Miltiadis Michalopoulos

Barnsley, S. York .: Pen & Sword / Philadelphia: Casemate, 2017. Bl. xxviii, 260. Illus., kaarte, aanhangsels., aantekeninge, biblio., indeks. $ 39,95. ISBN: 1783030232.

Die Sparta Revivalist Revolusie tydens die Hellenistiese Tydperk

Met In die naam van Lykourgos, Militiadis Michalopoulos gee ons 'n fassinerende polities-militêre geskiedenis van 'n unieke tydperk in die geskiedenis van Antieke Griekeland, die suksesvolle hervorming wat die Spartaanse staat aan die einde van die 3de eeu vC verander het. Die verhaal gaan terug na die oorsprong van die Spartaanse staat, toe sy leier Lykourgos die instellings van Sparta oprig, twee oorerflike konings, vyf verkose Ephors met die mag om die konings na te gaan en die belange van die mense te beskerm, en uiteindelik 'n 30 lidvergadering, die Gerousia, met slegs die mag om wetgewing in te stel. Spartaanse burgerskap was beperk tot eienaars van eiendom met genoeg grond om dit te maak syssita, 'n maandelikse betaling vir openbare gemors. Spartane was veronderstel om hulself daaraan toe te ken om krygers te wees, en die korrupte gevolge van handel en besigheid te ignoreer, terwyl hulle op die slaafagtige vertrou helots om die grond te bewerk.

Teen die 4de eeu het die Spartaanse samelewing ernstige probleme ondervind, aangesien grond toenemend in 'n klein aantal gesinne gekonsentreer is, wat weer daartoe gelei het dat die gesinne minder kinders gehad het om die syssita wat hulle toegelaat het om burgers te bly, deur nie toe te laat dat hul grond onder te veel kinders verdeel word nie. Die gevolg was elke jaar al hoe minder krygerburgers, tot die punt dat toe Epaminondas die Spartaanse leër in Leuctra in 371 vC vermorsel het, 'n derde/3 van die manlike burgers van Sparta vermoor is. Alhoewel Sparta as 'n groot moondheid verbreek is, het dit meer as 'n eeu geneem voordat iemand voorgestel het dat die staatsinstellings moet verander.

'N Hervormingsbeweging begin met koning Agis IV's (265-241 vC), wat in 243 vC grond probeer herverdeel en bestaande skulde kanselleer om die aantal Spartaanse burgers, en dus krygers, uit te brei. Teen sy mede -koning, Leonidas II, word hervormings van Agis geblokkeer Gerousia deur die rykste Spartaanse gesinne, wat die meerderheid Spartaanse skuld en grond besit het. Agis het probeer om Leonidas te laat verwyder onder die voorwendsel dat hy kinders gehad het met 'n buitelandse eggenoot, wat deur 'n antieke wet op die doodstraf verbied is. Toe dit misluk, het Agis geweier om geweld te gebruik om sy sin te kry, wat gelei het tot die arrestasie en teregstelling deur die Leonidas -faksie. Ironies genoeg het Leonidas se seun, Kleomenes III (235-222 v.C.), die hervormingsbeweging twee dekades later laat herleef.

Kleomenes, wat uit Agis se foute geleer het, het sy fraksie in die geheim gebou en op soek na 'n oorlog om die mag te gryp wat hy nodig sou hê om sulke drastiese hervormings deur te voer. 'N Suksesvolle veldtog teen die Achaean League in die Noordelike Peloponnesus (229 v.G.J.) het Kleomenes die steun gegee om na Sparta te marsjeer en die efore wat hervorming kan blokkeer. Die eforaat is afgeskaf, en Kleomenes het sy broer die ander koning in stryd met die gebruik gemaak (die 2de koningskap was destyds vakant). 'N Reeks grondhervormings is geïmplementeer wat die Spartaanse leër aansienlik uitgebrei het. Ongelukkig moes Kleomenes nog nie net met die Achaeërs te doen kry nie, maar trek hulle nou die aandag van die grootste mag in Griekeland, Masedonië. Kleomenes het probeer om die Masedoniërs in Korinte te blokkeer, maar moes noodgedwonge terugtrek toe die nuus berig het van 'n suksesvolle opstand in Argos. In kombinasie met die Achaeërs het Antigonos III se Masedoniese leër onder die Peloponnesos ingetrek. In die slag van Sellasia (222 vC) is Kleomenes verslaan in 'n noue geveg, met die verlies van 5 800 Spartane. Kleomenes het in Egipte in ballingskap gegaan en homself doodgemaak ná 'n mislukte staatsgreep teen Ptolemeus III (219 v.C.). Sparta is deur die Masedoniërs van haar leër ontneem, maar is toegelaat om onafhanklik te bly.

Koning Nabis (207-192 vC) het die hervormingsbeweging weer aangestuur. Die Spartaanse staat het die koste van die vergadering van die syssita vir burgers, en 'n aantal voormalige helots is burgers gemaak en die weermag uitgebrei tot ten minste 10 000. Nabis het daarna probeer om die hegemonie van Sparta oor die Peloponnesus te herstel deur 'n oorlog teen die Achaean League. Die stadstaat Argos is 'ontneem' deur die Spartaanse leër en die Nabiese hervormings is na die stad uitgevoer. Maar die sukses van Sparta by Argos versnel net haar afsterwe; die nuut verkwikte staat kom onder die aandag van die grootste van alle antieke moondhede, Rome.

'N Romeinse leër onder Lucius Quinctius Flaminius beleër Sparta self (196 vC) en Nabis gee kapitulasie na 'n dapper verdediging. Flaminius was 'n grootse oorwinnaar en het Argos bevry, maar het Sparta ongeskonde gelaat om nie die magsbalans in Griekeland te versteur nie.

Nadat hy niks geleer het nie, hernu Nabis sy oorlog met die Achaeërs en word hy verslaan tydens die slag van Tegea (192 vC). 'N Versoek om ondersteuning van die Aetolian League het 'n vyfde kolom in Sparta gebring, wat Nabis vermoor het. Sparta stort inmekaar in chaos en word uiteindelik onder Romeinse bewind omskep in 'n 'museumstad' vir toeriste om na te kyk (die keiser Hadrianus was die bekendste man om te besoek, en is deur die Spartane vereer met die titel van patrone).

Michalopoulos het 'n uitstekende taak verrig om 'n baie komplekse reeks politieke en militêre gebeure te verduidelik deur gebruik te maak van antieke bronne (grootliks Plutarchus en Polybius) wat nie altyd saamstem nie. Hy voer aan dat die Spartaanse hervormingsbeweging ooreenstem met die kenmerke van wat ons nou 'n revolusie sou noem, met die fundamentele transformasie van die Spartaanse samelewing die gevolg. Sy beoordeling van sowel die politiek as die militêre veldtogte in hierdie tydperk is oordeelkundig, met noukeurige aandag aan die geografie van die belangrike veldslae (waarvan die skrywer die terrein geloop het). Hy behandel effektief beide die moderne geskiedskrywing oor Sparta en die ou historiese bronne. Om saam te vat, dit is die moeite werd om te lees as u belangstel in antieke Griekse oorlogvoering of politiek.

Let wel: In die naam van Lykourgos is ook beskikbaar in verskeie e-uitgawes


In die naam van Lykourgos - Die opkoms en ondergang van die Spartaanse revolusionêre beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos - Geskiedenis

In die middel van die 3de eeu v.C. Sparta was 'n skaduwee van sy glorieryke verlede. Polities en militêr verswak en met groot innerlike sosiale probleme, het dit gelyk asof sy die lot van die meeste hedendaagse stadstate gevolg het en op die rand van die politieke ontwikkelinge van haar tyd geval het. Die 3de eeu was 'n tyd toe die groot state en die Hellenistiese ryke prominent was. Maar in teenstelling met die ander stadstate, wat 'n kompromie met die nuwe politieke magte van hul tyd aangetref het, het Sparta hardnekkig verset en probeer om die hegemonie van die suide van Griekeland terug te kry. In hierdie geveg het Sparta onverwagte krag getoon en selfs een van die mees formidabele magte van die tyd uitgedaag: Masedonië. Die ongelyke botsing wat gevolg het, het tragies en pynlik vir Sparta uitgeloop tydens die Slag van Sellasia in 222 vC. En steeds het Sparta geweier om 'n kompromie aan te gaan. Na 'n rukkie het sy daarin geslaag om te herstel en het sy weer 'n speler geword op die internasionale verhoog, sonder om hierdie keer te aarsel om die magtigste staat van die antieke wêreld uit te daag: Rome.

Hierdie laaste Spartaanse skemering, die revolusionêre beweging wat dit veroorsaak het en die twee uiteindelike draaipunte van haar geskiedenis [die slag van Sellasia en die beleg van Sparta deur die Romeine] word in hierdie boek ontleed met volledige bibliografie en spesiale klem op die militêre aspekte van hierdie epiese stryd. Die oorspronklike Griekse uitgawe van In the Name of Lykourgos het groot kritiek gekry en is aangewys as wenner van die 2009 Lakedaimonian -prys van die Akademie van Athene. Dit word hier vir die eerste keer in Engels vertaal.


In die naam van Lykourgos - Die opkoms en ondergang van die Spartaanse revolusionêre beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos - Geskiedenis

+& pond 4,50 Britse aflewering of gratis aflewering in die Verenigde Koninkryk as die bestelling oor is en £ 35
(klik hier vir internasionale afleweringstariewe)

Bestel binne die volgende 7 uur, 12 minute om u bestelling die volgende werkdag te laat verwerk!

Het u 'n valuta -omskakelaar nodig? Kyk na XE.com vir lewendige tariewe

Ander formate beskikbaar - Koop die hardeband en kry die e -boek vir 1,99 pond! Prys
In die naam van Lykourgos ePub (5,8 MB) Voeg by mandjie & pond 4,99
In die naam van Lykourgos Kindle (12,9 MB) Voeg by mandjie & pond 4,99

In die middel van die 3de eeu vC was Sparta 'n skaduwee van sy glorieryke verlede. Polities en militêr verswak en met groot innerlike sosiale probleme, het dit gelyk asof sy die lot van die meeste hedendaagse stadstate gevolg het en op die rand van die politieke ontwikkelinge van haar tyd geval het. Die 3de eeu was 'n tyd toe die groot state en die Hellenistiese ryke prominent was. Maar in teenstelling met die ander stadstate, wat 'n kompromie met die nuwe politieke magte van hul tyd aangetref het, het Sparta hardnekkig verset en probeer om die hegemonie van die suide van Griekeland terug te kry. In hierdie geveg het Sparta onverwagte krag getoon en selfs een van die mees formidabele magte van die tyd uitgedaag: Masedonië. Die ongelyke botsing wat gevolg het, het tragies en pynlik vir Sparta uitgeloop tydens die Slag van Sellasia in 222 vC. En steeds het Sparta geweier om 'n kompromie aan te gaan. Na 'n rukkie het sy daarin geslaag om te herstel en het sy weer 'n speler geword op die internasionale verhoog, sonder om hierdie keer te aarsel om die magtigste staat van die antieke wêreld uit te daag: Rome.

Hierdie laaste Spartaanse skemer, die rewolusionêre beweging wat dit veroorsaak het en die twee uiteindelike draaipunte van haar geskiedenis [die Slag van Sellasia en die beleg van Sparta deur die Romeine] word in hierdie boek ontleed met volledige bibliografie en spesiale klem op die militêre aspekte van hierdie epiese stryd. Die oorspronklike Griekse uitgawe van In the Name of Lykourgos het groot kritiek gekry en is aangewys as wenner van die 2009 Lakedaimonian -prys van die Akademie van Athene. Dit word hier vir die eerste keer in Engels vertaal.

Oor die algemeen is die boek goed geskryf, bedagsaam, en Michalopoulos bring 'n tydperk in die Spartaanse geskiedenis wat te dikwels verwaarloos word, suksesvol tot lewe. Die grootste prestasie van die studie is dat Michalopoulos oortuigend toon dat die bewind van Agis, Cleomenes en Nabis as 'n groter revolusionêre verskynsel beskou moet word en dat die sterflike pyn van een van die belangrikste en invloedrykste stadstate van Antieke Griekeland 'n voortdurende stryd was begin in die middel van die derde eeu.

Lees die volledige resensie hier.

BRYN MAWR KLASSIEKE OORSIG

Dit is 'n fassinerende blik op 'n tydperk wat dikwels verwaarloos is, wat die politieke en militêre chaos opspoor wat veroorsaak is deur Sparta se laaste pogings om haar verlore glorie terug te wen. Sparta se laaste oorwinnings en nederlae van die slagveld word gesien saam met die politieke gebeure in die stad self, wat dikwels net so gewelddadig was, en ons volg die verhaal tot aan die einde van Spartaanse onafhanklikheid en haar transformasie in iets wat naby 'n Spartaanse temapark binne die Romeinse Ryk is .

Lees die volledige resensie hier.

History of War, John Rickard

Met In the Name of Lykourgos gee Militiadis Michalopoulos ons 'n fassinerende polities-militêre geskiedenis van 'n unieke tydperk in die geskiedenis van Antieke Griekeland ... grootliks Plutarchus en Polybius) wat nie altyd saamstem nie. Hy behandel effektief beide die moderne geskiedskrywing oor Sparta en die ou historiese bronne. Om saam te vat, dit is die moeite werd om te lees as u belangstel in antieke Griekse oorlogvoering of politiek.

New York Militêre Sake

Michalopoulos het 'n uitstekende taak verrig om 'n baie komplekse reeks politieke en militêre gebeure te verduidelik deur gebruik te maak van antieke bronne (grootliks Plutarchus en Polybius) wat nie altyd saamstem nie. Hy voer aan dat die Spartaanse hervormingsbeweging ooreenstem met die kenmerke van wat ons nou 'n revolusie sou noem, met die fundamentele transformasie van die Spartaanse samelewing die gevolg. Sy beoordeling van die politiek en die militêre veldtogte in hierdie tydperk is oordeelkundig, met noukeurige aandag aan die geografie van die belangrike veldslae (waarvan die skrywer die terrein geloop het). Hy behandel effektief beide die moderne geskiedskrywing oor Sparta en die ou historiese bronne. Om saam te vat, dit is die moeite werd om te lees as u belangstel in antieke Griekse oorlogvoering of politiek.

Lees die volledige resensie hier.

Strategiebladsy

Hierdie boek, bekroon met die 2008 Lakedaimonian -prys van die Akademie van Athene, is politieke en militêre geskiedenis op sy beste.

Lees die volledige resensie hier.

UNRV, Martin Holmes

Soos hersien in

Minerva, Mei/Junie 2017 - hersien deur Dominic Green

Dit is 'n uitstekende boek om nie net alles te leer oor die Spartaanse regering en lewenswyse in sy gloriejare nie, maar ook oor die onstuimige geskiedenis, terwyl dit uit die oog verdwyn.

A Wargamers Noodsaaklike dinge

Oor Miltiadis Michalopoulos

Miltiadis Michalopoulos is in 1960 gebore in 'n gesin met sterk militêre tradisies wat afkomstig is van Sparta. Hy studeer in 1990 aan die Polytechnic School of Athens met 'n BSc in siviele ingenieurswese en werk tans in die beroep. Hy het 'n lewenslange belangstelling in die geskiedenis, veral militêre geskiedenis, en is 'n prominente lid van die plaaslike oorlogspeletjieskringe. Sy studie In die naam van Lycurgus is die resultaat van tien jaar se intensiewe navorsing oor alle beskikbare bronne en herhaalde besoeke aan die terreine van die gevegte wat in die boek beskryf word.


Beste Spartaanse generaalse peiling

Lysander was 'n groot "politikus" en 'n voortreflike seevaart, maar sy gebrek aan landoorwinnings moes hom nie alleen toelaat nie. Gaan die Cleomenean -oorlog deeglik na. Met niks soos sy voorgangers tot hul beskikking nie, het Cleomenes III die uitgestorwe Spartaanse weermag herorganiseer, die dissiplines van die verlede weer ingestel en dit op die moderne manier toegerus. Daarna, met die veranderinge in plek, het Cleomenes III die Achaean League ontmantel, drie Achaese leërs verpletter, garnisoene uit verskeie stede en dorpe uitgeskakel, die platteland verwoes en Korinte en Argos beleër. Eers toe Aratus sy eie mense verraai het deur die Masedoniërs na die Peloponnesos te nooi, is Cleomenes III verslaan deur 'n gekombineerde Achae-Masedoniese mag.

Cleomenes III is beslis een van die beste bevelvoerders wat ooit deur die stad vervaardig is. Die vermoë van Agesilaos II om met die Spartaanse norm te breek, plaas hom net 'n muggie agter hom. Vir hierdie peiling sal ek egter Cleomenes III kies vir sy visie en sukses, en Lysander omdat hy sy mense na die volgende vlak in die Groot Oorlog geneem het. As Cleomenes III in Sellasia sou kon wen, sou hy die onbetwiste heerser van hierdie meningspeiling gewees het.

Mensjevik

Dit is omdat u 'n hoogs ontwikkelde en intelligente man is.

Cleomenes III is een van twee konings, Agis IV is die ander, wat dikwels as die Spartaanse "Gracchi" beskou word. 'n paar baie interessante leesstof.

Ek is seker dit is. Maar ek moet sê, ek het nog nooit iets gelees oor die Spartane wat nie vreeslik droog was nie. Ek kan nie sê dat ek soveel boeke daaroor gelees het nie, maar die wat ek gelees het, dink Paul Cartledge, was regtig vervelig.

Het u enige aanbevelings vir 'n paar Spartaanse boeke/skrywers wat leesbaar is?


Produktbeschreibungen

Persstimmen

"In die algemeen is die boek goed geskryf, bedagsaam, en Michalopoulos bring 'n tydperk in die Spartaanse geskiedenis wat te dikwels verwaarloos word, suksesvol tot stand. Die grootste prestasie van die studie is dat Michalopoulos oortuigend toon dat die bewind van Agis, Cleomenes en Nabis moet gesien word as 'n groter revolusionêre verskynsel en dat die sterflike pyn van een van die belangrikste en invloedrykste stadstate van Antieke Griekeland 'n voortdurende stryd was wat begin in die middel van die derde eeu begin het. "-" Bryn Mawr Classical Review "

"Dit is 'n fassinerende blik op 'n tydperk wat dikwels verwaarloos is, wat die politieke en militêre chaos wat Sparta se laaste pogings om haar verlore glorie te herwin het, opspoor. Sparta se laaste oorwinnings en nederlae van die slagveld word gesien saam met die politieke gebeure in die stad self, wat dikwels gelyk was. as gewelddadig, en ons volg die verhaal tot aan die einde van Spartaanse onafhanklikheid en haar transformasie in iets naby 'n Spartaanse temapark binne die Romeinse Ryk. "-John Rickard" History of War "

"Dit is 'n uitstekende boek om nie net alles te leer oor die Spartaanse regering en lewenswyse in sy gloriejare nie, maar ook oor die onstuimige geskiedenis wat dit uit die oog verloor."- "A Wargamers Needful Things"

"Met In die naam van Lykourgos gee Militiadis Michalopoulos ons 'n fassinerende polities-militêre geskiedenis van 'n unieke tydperk in die geskiedenis van antieke Griekeland. Michalopoulos het 'n uitstekende taak verrig om 'n baie komplekse reeks politieke en militêre gebeure te verduidelik, met behulp van antieke bronne (grootliks Plutarchus en Polybius) wat nie altyd saamstem nie. Hy handel effektief oor die moderne geskiedskrywing oor Sparta en die antieke historiese bronne. Om op te som, is dit die moeite werd om te lees as u belangstel in antieke Griekse oorlogvoering of politiek. "The NYMAS Review, Herfs 2017"

Über die Autor und weitere Mitwirkende


Bryn Mawr Classical Review

Die opkoms en ondergang van die raaiselagtige stadstaat Sparta het geskiedkundiges van antieke tye tot vandag toe verbaas. Gebaseer op die pilare van die beginsels van die legendariese wetgewer Lycurgus, was Sparta deur antieke historici bekend as 'n afwyking in vergelyking met die res van Hellas wat waardes soos militêre dissipline, selfopoffering, asketisme en fisiese en morele uithouvermoë bevorder, wat uiteindelik a complete subjection and loyalty to the city state by its citizens. In In the Name of Lykourgos, Miltiadis Michalopoulos studies the importance of this myth in Hellenistic Sparta, and thus engages refreshingly with a period of Spartan history that has not been covered extensively in modern scholarship. The study centres on the reigns of the three Spartan kings, Agis IV (245-241), Cleomenes III (235-222) and Nabis (207-192), who all, in different ways, sought to save the Spartan state from complete collapse in the third century. It is Michalopoulos' hypothesis that these three rulers represent a "revolutionary movement", aiming to redirect the fate of Sparta by reinstating the traditional principles of Lycurgus.

The book consists of an introduction, six chapters, four appendices and a thorough notes section. In the introduction (pp. xi-xxvii), Michalopoulos focuses on the origin and nature of the Lycurgan constitution, and this leads him into the crucial discussion of possible reasons for the decline of the Spartan system in the fourth century. Michalopoulos argues that the practice of giving large dowries to daughters, in combination with a decline in manpower, led to an irreversible concentration of property in fewer and fewer hands (p. xxi). As owning property and paying the monthly fee for the Syssitia were essential requirements of a Spartiate, only a few could uphold their citizenship. Although Michalopoulos points to the wider economic, moral and social context of the third century, where the majority of Greek city states had trouble responding to the new political and military reality, he could have done more to address other perspectives relevant to the issue: was it fear, pride or something else that prevented the Spartans from changing the system? Did the military innovations in Thebes and Macedonia simply outdo the Spartan way? Did the status and influence of the Helots prevent Sparta from establishing hegemony, as engaging in foreign affairs would then jeopardise their control of the southern Peloponnese? It seems that numerous problems challenged the viability of the Spartan system at the same time, and a wider discussion of the entanglements of these different historical lines of development would have strengthened the opening chapter.

Despite the humiliating Spartan defeat at Leuctra in 371, there was no eagerness to reform the system. This unfortunate downward spiral continued until the middle of the third century, when three rulers in turn tried to oppose the development by establishing a new Spartan hegemony battling against the great powers of Macedonia, Syria, Egypt and Rome. In chapter 1 ("Dawn", p. 1-16), Michalopoulos discusses the reign of Agis IV. He ascended the throne in 245 with the revolutionary aim of expanding the number of citizens by redistributing property and cancelling debts. However, Agis' agenda was opposed in the Gerousia by a countermovement led by the co-monarch Leonidas II, and the dispute ended with the execution of Agis in 241 without any reform of the system. Although the reforms never took root, Michalopoulos' point is that the first important seeds were planted in these years.

Chapter 2 ("Zenith", p. 17-83) covers the pivotal period of the reform movement in the 220s. In 235, the son of Leonidas, Cleomenes III, ascended the Spartan throne and, paradoxically enough, he was to be the one to implement fully the revolutionary reforms of Agis. Through the redistributing of land and cancellation of debts, Cleomenes was able to enlarge the Spartan army drastically. This provided him with enough power to challenge the Achaean League. Although he carried out several successful campaigns in the early years, the Cleomenean War culminated at Sellasia in 222 with Cleomenes' decisive defeat by Antigonus Doson III of Macedonia. The Spartan reformer ended up in exile in Egypt under Ptolemy III, but a failed coup against the Egyptian king in 219 ultimately ended his life. Michalopoulos provides the reader with a discussion in depth of the political and military development of the 220s, and specifically his treatment of the battle of Sellasia stands out as one of the strongest sections of the book.

Chapter 3 ("Eclipse", p. 84-93) is a short intermezzo treating the years between Cleomenes and Nabis, where Sparta was forced to obey Macedonia and the Achaean League, which made it rather similar to the situation in 338 where Philip II controlled the Greeks in the Corinthian League. The chapter ends with the Spartan tyrant Machanidas' defeat at Mantinea in 207 by an Achaean alliance led by Philopoemen.

Chapter 4 ("Twilight", p. 94-123) begins in the aftermath of the Spartan defeat at Mantinea and the new ruler Nabis' plan to rescue Sparta once again from a hopeless political and military situation. Nabis made the radical moves of integrating the Helots into Spartan society, circulating money, walling the city, creating a fleet and abolishing the mandatory payment for the Syssitia and the old institutions of kingship and ephors (p. 99). On top of that, Nabis had territorial ambitions, and this soon led him into conflict with the Achaean League and the Roman Empire. History repeated itself and Sparta was conquered by the Roman general Flamininus in 195, and Nabis himself was assassinated in 192 by his very own allies from the Aetolian League. In the chapter, Michalopoulos nicely shows that Nabis' tyrannical reign was hated at the time, but also that posterity judged him harshly for his extreme revolutionary agenda. His death marked the end both of the revolutionary movement and Sparta as an independent city state.

Chapter 5 ("Pax Achaica", p. 124-134) covers the years to 146, where Sparta was forced into the Achaean League and never again managed to start a new movement towards independence. With the complete Roman domination of the Greek world after the destruction of Corinth in 146 Sparta became a "free city" in the Roman sense, acting as a historical tourist attraction for the Roman elite.

In the final chapter ("Pax Romana", p. 135-150), Michalopoulos evaluates the nature and character of the "Spartan revolutionary movement" and its connection to the Spartan tradition. It is his conclusion that the agendas of Agis, Cleomenes and Nabis belong in the same historical framework: they sought to reverse the loss of Messenia in the fourth century and restore the old Lycurgan institutions through a redistributing of land and a cancellation of debts. However, Michalopoulos argues the appeal to Classical Sparta was only to justify these new reforms the reigns of the three rulers in fact undermined the Lycurgan elements of the Spartan constitution, and all that was left after the death of Nabis in 192 was the name of Lycurgus, not his spirit and principles from a time where Sparta flourished militarily, politically and culturally.

As we are entirely dependent on a few selective sources to reconstruct the period, the study would have benefitted greatly from a systematic treatment of these scanty sources. Although some of these essential considerations on the works of, for example, Polybius, Pausanias and Plutarch are found in the lengthy (and sometimes more interesting) footnotes at the end of the book, these discussions should occupy a more important place in a historical study of the Hellenistic period. In general, the book is well-written, thoughtful, and Michalopoulos successfully brings to life a period in Spartan history that is too often neglected. The greatest achievement of the study is that Michalopoulos convincingly shows that the reigns of Agis, Cleomenes and Nabis should be seen as a wider revolutionary phenomenon and that the mortal agony of one of the most important and influential city states of Ancient Greece was a continuous struggle beginning in the middle of the third century.

Table of Contents

List of Plates, p. vi
List of Maps, p. vii
Preface, p. viii
Introduction, p. xi
Chapter 1: Dawn, p. 1
Chapter 2: Zenith, p. 17
Chapter 3: Eclipse, p. 84
Chapter 4: Twilight, p. 124
Chapter 5: Pax Achaica, p. 124
Chapter 6: Pax Romana, p. 135
Appendix A: Military Roads of Lakonia, p. 151
Appendix B: Sphairos, p. 154
Appendix C: The Modern Battlefield of Sellasia, p. 157
Appendix D: From Crucified Kleomenes to Crucified Jesus, p. 165
Notes, p. 172
Bibliography, p. 243
Glossary, p. 252
Index, p. 254


What is MDS?

Melvil stands for "Melvil Decimal System," named after Melvil Dewey, the famous librarian. Melvil Dewey invented his Dewey Decimal System in 1876, and early versions of his system are in the public domain.

More recent editions of his system are in copyright, and the name "Dewey," "Dewey Decimal," "Dewey Decimal Classification" and "DDC" are registered trademarked by OCLC, who publish periodic revisions.

LibraryThing's MDS system is based on the classification work of libraries around the world, whose assignments are not copyrightable. MDS "scheduldes" (the words that describe the numbers) are user-added, and based on public domain editions of the system.

The Melvil Decimal System is NOT the Dewey Decimal System of today. Wordings, which are entered by members, can only come from public domain sources. The base system is the Free Decimal System, a public domain classification created by John Mark Ockerbloom. Where useful or necessary, wording comes from the 1922 edition of the Dewey Decimal System. Language and concepts may be changed to fit modern tastes, or to better describe books cataloged. Wordings may not come from in-copyright sources.


In the Name of Lykourgos - The Rise and Fall of the Spartan Revolutionary Movement 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos - History

In the middle of the 3rd century B.C. Sparta was a shadow of its glorious past. Politically and militarily weakened and with huge inner social problems, she seemed to have followed the fate of most contemporary city- states and fallen on the fringe of the political developments of her time. The 3rd century was a time when the great states and the Hellenistic empires were prominent. But contrary to the other city states, which compromised with the new political forces of their time, Sparta resisted stubbornly and tried to reclaim the hegemony of southern Greece. In this fight, Sparta showed unexpected vigor, even defying one of the most formidable powers of the time: Macedonia. The uneven collision that followed culminated tragically and painfully for Sparta at the Battle of Sellasia in 222 BC. And still Sparta refused to compromise. After a while, she managed to recover and became once more a player on the international stage, not hesitating this time to challenge the most powerful state of the ancient world: Rome.

This last Spartan twilight, the revolutionary movement that sparked it and the two ultimate turning points of her history [the battle of Sellasia and the siege of Sparta by the Romans] are analyzed in this book with exhaustive bibliography and special emphasis on the military aspects of this epic fight. The original Greek edition of In the Name of Lykourgos received great critical acclaim and was named winner of the 2009 Lakedaimonian Prize of the Academy of Athens. It is here translated into English for the first time.

OORSIGTE

&ldquoThis is an excellent book to learn not only everything about the Spartan government and way of life in its glory years, but also its tumultuous history as it fades from sight.&rdquo

- A Wargamers Needful Things

&ldquoWith In the Name of Lykourgos, Militiadis Michalopoulos gives us a fascinating political-military history of a unique period in the history of Ancient Greece&hellip Michalopoulos has done a fine job in explaining a very complex series of political and military events, using ancient sources (largely Plutarch and Polybius) that do not always agree. He deals effectively both with the modern historiography on Sparta and the ancient historical sources. To sum up, it&rsquos worth reading if you have an interest in Ancient Greek warfare or politics.&rdquo

- The NYMAS Review, Autumn 2017

"In general, the book is well-written, thoughtful, and Michalopoulos successfully brings to life a period in Spartan history that is too often neglected. The greatest achievement of the study is that Michalopoulos convincingly shows that the reigns of Agis, Cleomenes and Nabis should be seen as a wider revolutionary phenomenon and that the mortal agony of one of the most important and influential city states of Ancient Greece was a continuous struggle beginning in the middle of the third century."

- Bryn Mawr Classical Review

"This is a fascinating look at an often neglected period, tracing the political and military chaos caused by Sparta's last attempts to regain her lost glories. Sparta's last battlefield triumphs and defeats are seen alongside the political events within the city itself, which were often equally as violent, and we follow the story to the end of Spartan independence and her transformation into something close to a Spartan theme park within the Roman Empire."

- John Rickard, History of War

Bryn Mawr Classical Review

This list contains all books and notifications of new books received in the previous month by BMCR. Potential reviewers should not respond to this email, but should use the request form linked here (Books Available for Review). Some books listed in this email may already have been assigned to reviewers.)

Adrych, Philippa, Robert Bracey, Dominic Dalglish, Stefanie Lenk and Rachel Wood. Images of Mithra. Visual conversations in art and archaeology. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xx, 211 p. $50.00. ISBN 9780198792536.

Alexiou, Margaret and Douglas Cairns (edd.). Greek laughter and tears: antiquity and after. Edinburgh Leventis studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. 552 p. 䀋.00. ISBN 9781474403795.

Altman, William H. F. The guardians on trial: the reading order of Plato's Dialogues from Euthyphro to Phaedo. Lanham Boulder New York London: Lexington Books, 2016. xxiv, 613 p. $150.00. ISBN 9781498529518.

Alvar Nuño, Antón. Cadenas invisibles: los usos de la magia entre los esclavos en el Imperio romano. Institut des sciences et techniques de l'Antiquité. Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 2017. 219 p. € 20.00 (pb). ISBN 9782848675855.

Augustus, Maurus. Sophoclis Oedipus Rex, new edition. Bibliotheca Utriusque linguae scriptorum Moscoviensis. Moscow: Academia Moscoviensis, 2016. xlviii, 76 p. ISBN 9785190111613.

Balot, Ryan K., Sara Forsdyke and Edith Foster (edd.). The Oxford handbook of Thucydides. Oxford handbooks. New York: Oxford University Press, 2017. xvi, 773 p. $150.00. ISBN 9780199340385.

Bettarini, Luca. Lingua e testo di Ipponatte. Syncrisis, 3. Pisa Roma: Fabrizio Serra editore, 2017. 160 p. € 52.00 (pb). ISBN 9788862279383.

Betts, Eleanor (ed.). Senses of the empire: multisensory approaches to Roman culture. London New York: Routledge, 2017. xiv, 227 p. $149.95. ISBN 9781472446299.

Bianchi, Edoardo. Vulci: storia della città e dei suoi rapporti con Greci e Romani. Centro ricerche e documentazione sull'antichità classica. Monografie, 40. Roma: L'Erma di Bretschneider, 2016. vi, 218 p. € 115.00 (pb). ISBN 9788891311993.

Blanco Mayor, José Manuel. Power play in Latin love elegy and its multiple forms of continuity in Ovid's Metamorphoses. Trends in classics - supplementary volumes, 42. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. vii, 381 p. $126.99. ISBN 9783110486612.

Blok, Josine. Citizenship in classical Athens. Cambridge New York: Cambridge University Press, 2017. xix, 328 p. $99.99. ISBN 9780521191456.

Bonnechère, Pierre and Gabriela Cursaru (edd.). Katábasis dans la tradition littéraire et religieuse de la Grèce ancienne. Actes du Colloque de Montréal et de Québec (2-5 mai 2014), Vol. Ek. Les Études classiques, 83 (2015), special issue. Namur: Société des Études Classiques, 2015. 464 p. (pb). ISSN 0014-200-X.

Bonnechère, Pierre and Gabriela Cursaru (edd.). Katábasis. [Proceedings of the international conference "Katábasis, the Descent to the Underworld in the Ancient Greek Tradition and Religious Thought," Montréal Québec, May 2-5, 2014, Volume II]. Cahiers des études anciennes, 53. Laval: Institut d'études anciennes 2016. 189 p. Available as electronic OpenEdition text: https://etudesanciennes.revues.org/896. ISSN 1923-2713.

Brügger, Claude. Homer's Iliad: the Basel commentary, Book XXIV. Translated by Benjamin W. Millis and Sara Strack and edited by S. Douglas Olson. Boston Berlin: De Gruyter, 2017. xiii, 334 p. $149.99. ISBN 9781501512292.

Butorac, David D. and Danielle A. Layne (edd.). Proclus and his legacy. Millenium-Studien / Millennium studies, 65. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. x, 456 p. $168.00. ISBN 9783110466997.

Caston, Victor (ed.). Oxford studies in ancient philosophy, Volume LI, winter 2016. Oxford New York: Oxford University Press, 2016. 308 p. $85.00. ISBN 9780198795797.

Champion, Craige B. The peace of the gods: elite religious practices in the Middle Roman Republic. Princeton Oxford: Princeton University Press, 2017. xxv, 270 p. $39.95. ISBN 9780691174853.

Chiai, Gian Franco. Troia, la Troade ed il Nord Egeo nelle tradizioni mitiche greche: contributo alla ricostruzione della geografia mitica di una regione nella memoria culturale greca. Mittelmeerstudien, 16. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2017. 315 p. € 98.00. ISBN 9783506786548.

Coppola, Alessandra, Caterina Barone and Monica Salvadori (edd.). Gli oggetti sulla scena teatrale ateniese: funzione, rappresentazione, comunicazione. Ithaca. Padova: Cleup, 2016. 587 p. € 38.00 (pb). ISBN 9788867876723.

Crawford, Harriet E. W. (ed.). The Sumerian world (paperback edition first published 2012). London New York: Routledge, 2017. xxiv, 659 p. $55.95 (pb). ISBN 9781138238633.

Currie, Bruno. Homer's allusive art. Oxford New York: Oxford University Press, 2016. xiii, 343 p. $110.00. ISBN 9780198768821.

Czajkowski, Kimberley. Localized law: the Babatha and Salome Komaise archives. Oxford studies in Roman society and law. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xii, 240 p. $105.00. ISBN 9780198777335.

Davie, John. Cicero: On life and death. A new translation (Edited with an introduction and notes by Miriam T. Griffin). Oxford world's classics. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xxviii, 251 p. $16.95 (pb). ISBN 9780199644148.

De Cristofaro, Luigi (ed.). Σύγγραμμα πολυμαθές: studi per Amalia Margherita Cirio. Satura, 16. Lecce: Pensa MultiMedia Editore, 2016. 160 p. € 15.00 (pb). ISBN 9788867603541.

Dodson, Joseph R. and David E. Briones (edd.). Paul and Seneca in dialogue. Ancient philosophy & religion, 2. Leiden Boston: Brill, 2017. xviii, 340 p. $159.00. ISBN 9789004341357.

Draycott, Jane and Emma-Jayne Graham (edd.). Bodies of evidence: ancient anatomical votives past, present and future. Medicine and the body in antiquity. London New York: Routledge, 2016. xiv, 271 p. $149.95. ISBN 9781472450807.

Ercolani, Andrea and Livio Sbardella (edd.). Esiodo e il corpus Hesiodeum: problemi aperti e nuove prospettive. Seminari romani di cultura greca, Rivista, n.s. 5, 2016. Roma: Edizioni Quasar, 2016. 255 p. (pb). ISSN 1129-5953.

Filser, Wolfgang. Die Elite Athens auf der attischen Luxuskeramik. Image & context, 16. Berlin München Boston: De Gruyter, 2017. xi, 790 p. $149.99. ISBN 9783110449730.

Formisano, Marco and Philip van der Eijk (edd.). Knowledge, text and practice in ancient technical writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. xiii, 282 p. $99.99. ISBN 9781107169432.

Fuhrer, Therese and Simone Adam (edd.). Aurelius Augustinus. Contra Academicos, De beata vita, De ordine. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, BT 2022. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. lxi, 188 p. $91.99. ISBN 9783110443745.

Garda, Michela and Eleonora Rocconi (edd.). Registrare la performance: testi, modelli, simulacri tra memoria e immaginazione. Scientifica. Pavia: Pavia University Press, 2016. 172 p. € 17.00 (pb). ISBN 9788869520501.

Genevrois, Gérard. Le vocabulaire institutionnel crétois d'après les inscriptions (VIIe-IIe s. av. J.-C.): étude philologique et dialectologique. École Pratique des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques - III. Hautes études du monde gréco-romain, 54. Genève: Librairie Droz, 2017. 541 p. CHF 95.00 (pb). ISBN 9782600013833.

Germany, Robert. Mimetic contagion: art and artifice in Terence's Eunuch. Oxford studies in ancient culture and representation. Oxford New York: Oxford University Press, 2016. vi, 198 p. $90.00. ISBN 9780198738732.

Greco, Emanuele (ed.). Giornata di studi in ricordo di Luigi Beschi / Ημερίδα εις μνήμην του Luigi Beschi: Italiano, Filelleno, Studioso Internazionale. Atti della Giornata di studi, Atene 28 novembre 2015. Tripodes, 17. Atene: Scuola Archeologica Italiana di Atene, 2017. 316 p. € 69.00. ISBN 9789609559089.

Guastella, Gianni. Word of mouth: Fama and its personifications in art and literature from ancient Rome to the Middle Ages. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xiv, 440 p. $135.00. ISBN 9780198724292.

Hafner, Markus. Lukians „Apologie". Eingeleitet, übersetzt und erläutert. Classica Monacensia, 50. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2017. 159 p. ISBN 9783823380719.

Hammerstaedt, Jürgen, Pierre-Marie Morel and Refik Güremen (edd.). Diogenes of Oinoanda: Epicureanism and philosophical debates / Diogène d'Œnoanda: Épicurisme et controverses. Ancient and medieval philosophy - Series 1, 55. Leuven: Leuven University Press, 2017. xxv, 321 p. € 90.00. ISBN 9789462701014.

Hanink, Johanna. The classical debt: Greek antiquity in an era of austerity. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2017. xiv, 337 p. $29.95. ISBN 9780674971547.

Hartnett, Jeremy. The Roman street: urban life and society in Pompeii, Herculaneum, and Rome. New York: Cambridge University Press, 2017. xv, 380 p., [8] p. of plates. $125.00. ISBN 9781107105706.

Hershkowitz, Paula. Prudentius, Spain, and late antique Christianity: poetry, visual culture, and the cult of martyrs. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. xiii, 254 p. $99.99. ISBN 9781107149601.

Higbie, Carolyn. Collectors, scholars, and forgers in the ancient world: object lessons. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xv, 276 p. $105.00. ISBN 9780198759300.

Hodgson, Louise. Res publica and the Roman Republic: 'without body or form'. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xi, 316 p. $105.00. ISBN 9780198777380.

Howe, Timothy and Lee L. Brice (edd.). Brill's companion to insurgency and terrorism in the ancient Mediterranean. Brill's companions in classical studies: warfare in the ancient Mediterranean world. Leiden Boston: Brill, 2016. xvi, 372 p. $175.00. ISBN 9789004222359.

Howe, Timothy, Sabine Müller and Richard Stoneman (edd.). Ancient historiography on war and empire. Oxford Philadelphia: Oxbow Books, 2017. xv, 280 p. $75.00. ISBN 9781785702990.

Hunt, Alice M. W. (ed.). The Oxford handbook of archaeological ceramic analysis. Oxford handbooks. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xxxiv, 724 p. $150.00. ISBN 9780199681532.

Iglesias-Zoido, J. Carlos and Victoria Pineda (edd.). Anthologies of historiographical speeches from antiquity to early modern times: rearranging the tesserae. International studies in the history of rhetoric, 7. Leiden Boston: Brill, 2017. xi, 546 p. $165.00. ISBN 9789004321793.

Janka, Markus and Michael Stierstorfer (edd.). Verjüngte Antike: Griechisch-römische Mythologie und Historie in zeitgenössischen Kinder- und Jugendmedien. Studien zur europäischen Kinder- und Jugendliteratur / Studies in European children's and young adult literature, 5. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2017. 392 p. € 45.00. ISBN 9783825367152.

Johnston, Andrew C. The sons of Remus: identity in Roman Gaul and Spain. Cambridge, MA London: Harvard University Press, 2017. 420 p. $49.95. ISBN 9780674660106.

Joukowsky, Martha Sharp. Petra Great Temple, Volume III: Brown University excavations 1993-2008, architecture and material culture. Oxford Philadelphia: Oxbow Books, 2017. xxiv, 598 p. $95.00. ISBN 9781785706127.

Kansteiner, Sascha. Pseudoantike Skulptur II: Klassizistische Statuen aus antiker und nachantiker Zeit. Transformationen der Antike, 47. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. viii, 124 p., 42 p. of plates. $91.99. ISBN 9783110517972.

Käppel, Lutz and Johanna Loehr (edd.). Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Platons Werke erster Teil, erster Band: Einleitung, Phaidros, Lysis, Protagoras, Laches. Erste und zweite Auflage (1804, 1817) samt handschriftlicher Vorstufen und griechischer Vorlagen. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher Kritische Gesamtausgabe. Vierte Abteilung, Übersetzungen, 3. Berlin Boston: De Gruyter, 2016. xcviii, 1080 p. $391.00. ISBN 9783110449433.

Kenny, Anthony. The Aristotelian ethics: a study of the relationship between the Eudemian and Nicomachean ethics of Aristotle. Tweede uitgawe (first published 1978). Oxford New York: Oxford University Press, 2016. xv, 321 p. $40.00 (pb). ISBN 9780198790945.

Keßler, Torben. Subsistenz und Macht: palatiale und elitäre Vorratshaltung auf Kreta während der Alt- und Neupalastzeit. Athenaia, 9. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 2016. x, 178 p. € 45.00 (pb). ISBN 9783786127741.

Kinzig, Wolfram and Thomas Brüggemann (edd.). Kyrill von Alexandrien I: Gegen Julian. Teil 2: Buch 6-10 und Fragmente. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte (GCS), Neue Folge 21. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. xv, 947 p. $168.00. ISBN 9783110359152.

Klostergaard Petersen, Anders and George van Kooten (edd.). Religio-philosophical discourses in the Mediterranean world: from Plato, through Jesus, to late antiquity. Ancient philosophy and religion, 1. Leiden Boston: Brill, 2017. viii, 420 p. $177.00. ISBN 9789004341463.

Koch, Guntram (ed.). Akten des Symposiums Römische Sarkophage, Marburg, 2.-8. Juli 2006. Marburger Beiträge zur Archäologie, 3. Marburg: Eigenverlag des Archäologischen Seminars der Philipps-Universität, 2016. xi, 305 p. € 98.00. ISBN 9783818505219.

Kossaifi, Christine. 20 minutes de grec ancien par jour. Paris: Ellipses, 2017. 335 p. € 16.50 (pb). ISBN 9782340014923.

Kramer, Bärbel and Carlos Maria Sánchez-Moreno Ellart. Neue Quellen zum Prozeßrecht der Ptolemäerzeit: Gerichtsakten aus der Trierer Papyrussammlung (P.Trier I). Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete - Beihefte, 36. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. viii, 293 p. $103.99. ISBN 9783110474244.

Krollpfeifer, Lydia. Rom bei Prudentius: Dichtung und Weltanschauung in »Contra orationem Symmachi«. Vertumnus: Berliner Beiträge zur Klassischen Philologie und ihren Nachbargebieten, 12. Göttingen: Edition Ruprecht, 2017. 387 p. € 72.00. ISBN 9783846902707.

Landon, Mark. Making a mint: comparative studies in Late Iron Age coin mould. Archaeopress archaeology. Oxford: Archaeopress, 2017. xii, 198 p. 㿎.00. ISBN 9781784914080.

Lauriola, Rosanna and Kyriakos N. Demetriou (edd.). Brill's companion to the reception of Sophocles. Brill's companions to classical reception, 10. Leiden Boston: Brill, 2017. xiii, 594 p. $216.00. ISBN 9789004296299.

Lavan, Myles, Richard E. Payne and John Weisweiler (edd.). Cosmopolitanism and empire: universal rulers, local elites, and cultural integration in the ancient Near East and Mediterranean. Oxford studies in early empires. New York: Oxford University Press, 2016. xi, 282 p. $85.00. ISBN 9780190465667.

Lied, Liv Ingeborg and Hugo Lundhaug (edd.). Snapshots of evolving traditions: Jewish and Christian manuscript culture, textual fluidity, and new philology. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 175. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. xviii, 366 p. $137.99. ISBN 9783110344189.

Littlewood, R. Joy. A commentary on Silius Italicus' Punica 10. Edited with introduction, translation, and commentary. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. lxxix, 265 p. $120.00. ISBN 9780198713814.

Lopez, Francesco. Democede di Crotone e Udjahorresnet di Saïs: medici primari alla corte achemenide di Dario il Grande. Pisa: Pisa University Press, 2015. 469 p., XV p. of plates. € 25.00 (pb). ISBN 9788867415748.

Manzo, Andrea. Eastern Sudan in its setting: the archaeology of a region far from the Nile Valley. Cambridge monographs in African archaeology, 94. Oxford: Archaeopress, 2017. viii, 82 p. 㿅.00. ISBN 9781784915582.

Marganne, Marie-Hélène and Antonio Ricciardetto (edd.). En marge du Serment hippocratique: contrats et serments dans le monde gréco-romain. Papyrologica Leodiensia, 7. Liège: Presses Universitaires de Liège, 2017. 219 p. € 32.00 (pb). ISBN 9782875621276.

Margariti, Katia. The death of the maiden in classical Athens / Ο θάνατος της αγάμου κόρης στήν Αθήνα των κλασικών χρόνων. Access archaeology. Oxford: Achaeopress, 2017. xlviii, 523 p., [147] p. of plates. 𧴦.00 (pb). ISBN 9781784915469.

Marmodoro, Anna. Everything in everything: Anaxagoras's metaphysics. New York: Oxford University Press, 2017. ix, 214 p. $74.00. ISBN 9780190611972.

Martin, S. Rebecca. The art of contact: comparative approaches to Greek and Phoenician art. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2017. vii, 282 p. $59.95. ISBN 9780812249088.

Menze, Martin Antonius. Heliodors 'klassische' Ekphrase: die literarische Visualität der Aithiopika im Vergleich mit ihren Vorläufern bei Homer und Herodot sowie ihrer Rezeption bei Miguel de Cervantes. Orbis antiquus, 51. Münster: Aschendorff Verlag, 2017. x, 360 p. € 52.00 (pb). ISBN 9783402144572.

Michalopoulos, Miltiadis. In the name of Lykourgos: the rise and fall of the Spartan revolutionary movement (243-146 BC). Translated by Marion Kavallieros and Maria Anna Niforos. Barnsley: Pen & Sword Military, 2016. xxxvi, 258 p. $39.95. ISBN 9781783030231.

Montanari, Franco, Madeleine Goh and Chad Schroeder. The Brill dictionary of ancient Greek. English Edition edited by Madeleine Goh and Chad Schroeder, under the auspices of the Center for Hellenic Studies, Harvard University. Leiden Boston: Brill, 2015. lx, 2431 p. $125.00. ISBN 9789004193185.

Morais, Rui. Greek art: from Oxford to Portugal and back again. Oxford: Archaeopress, 2017. vi, 58 p. 㾻.00. ISBN 9781784915865.

Muntz, Charles E. Diodorus Siculus and the world of the late Roman Republic. New York: Oxford University Press, 2017. xii, 284 p. $85.00. ISBN 9780190498726.

Pade, Marianne, Anders Cullhed, Anders Hallengren and Brian Møller Jensen (edd.). Fiction and figuration in high and late medieval literature. Analecta Romana Instituti Danici - Supplementum, 47. Roma: Edizioni Quasar, 2016. 122 p. (pb). ISBN 9788871407449.

Padgett, J. Michael (ed.). The Berlin Painter and his world: Athenian vase-painting in the early fifth century B.C.. Princeton: Princeton University Art Museum, 2017. xvii, 430 p. $75.00. ISBN 9780300225938.

Pagán, Victoria Emma. Tacitus. Understanding classics. London New York: I. B. Tauris, 2017. xiv, 193 p. $20.00 (pb). ISBN 9781780763187.

Papaioannou, Sophia, Andreas Serafim and Beatrice Da Vela (edd.). The theatre of justice: aspects of performance in Greco-Roman oratory and rhetoric. Mnemosyne supplements. Monographs on Greek and Latin language and literature, 403. Leiden Boston: Brill, 2017. xi, 355 p. $146.00. ISBN 9789004334649.

Phenix Jr., Robert R. and Cornelia B. Horn. The Rabbula corpus: comprising the Life of Rabbula, his correspondence, a homily delivered in Constantinople, canons, and hymns with texts in Syriac and Latin, English translations, notes, and introduction. Writings from the Greco-Roman world, 17. Atlanta: SBL Press, 2017. cclviii, 509 p. $99.95 (pb). ISBN 9780884140788.

Poccetti, Paolo (ed.). Oratio obliqua: strategies of reported speech in ancient languages. Ricerche sulle lingue di frammentaria attestazione 9. Pisa Roma: Fabrizio Serra editore, 2017. 176 p. € 54.00 (pb). ISBN 9788862278898.

Pontani, Filippomaria, Vasilis Katsaros and Vassilis Sarris (edd.). Reading Eustathios of Thessalonike. Trends in classics - supplementary volumes, 46. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. vi, 373 p. $126.99. ISBN 9783110522211.

Prins, Yopie. Ladies' Greek: Victorian translations of tragedy. Princeton Oxford: Princeton University Press, 2017. xviii, 297 p. $75.00. ISBN 9780691141886.

Rich, Sara A. Cedar forests, cedar ships: allure, lore, and metaphor in the Mediterranean Near East. Oxford: Archaeopress, 2017. x, 280 p. 㿐.00. ISBN 9781784913656.

Rogers, Brett M. and Benjamin Eldon Stevens (edd.). Classical traditions in modern fantasy. New York: Oxford University Press, 2017. viii, 367 p. $35.00 (pb). ISBN 9780190610067.

Roisman, Joseph. The classical art of command: eight Greek generals who shaped the history of warfare. New York: Oxford University Press, 2017. xvi, 392 p. $35.00. ISBN 9780199985821.

Ruiz Castellanos, Antonio, Francisco Antonio García Romero and Eugenio José Vega Geán. Inscripciones latinas de Jerez de la Frontera: epigrafía y contexto. Monografías. Cádiz: Universidad de Cádiz, Editorial UCA, 2016. 356 p. (pb). ISBN 9788498285819.

Ruiz Catellanos, Antonio. Veleyo Patérculo: Historia de Roma. Edición crítica del texto latino, introducción, traducción y notas. Bibliotheca latina. Madrid: Ediciones Clásicas, 2014. 805 p. (pb). ISBN 9788478827541.

Ruppel, Antonia. The Cambridge introduction to Sanskrit. New York: Cambridge University Press, 2017. xiii, 431 p. $130.00. . ISBN 9781107459069.

Russell, Thomas. Byzantium and the Bosporus: a historical study, from the seventh century BC until the foundation of Constantinople. Oxford classical monographs. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xvii, 290 p. $120.00. ISBN 9780198790525.

Sauer, Eberhard W. (ed.). Sasanian Persia: between Rome and the steppes of Eurasia. Edinburgh studies in ancient Persia. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. 336 p. 䀁.00. ISBN 9781474401012.

Schenck zu Schweinsberg, Julia-Maria. Der pseudohomerische Hermes-Hymnus: ein interpretierender Kommentar. Wissenschaftliche Kommentare zu griechischen und lateinischen Schriftstellern. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2017. 314 p. € 72.00. ISBN 9783825365998.

Seaford, Richard, John Wilkins and Matthew Wright (edd.). Selfhood and the soul: essays on ancient thought and literature in honour of Christopher Gill. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xi, 331 p. $105.00. ISBN 9780198777250.

Sebastian, Modrow. Vom punischen zum römischen Karthago: Konfliktreflexionen und die Konstruktion römischer Identität. Studien zur Alten Geschichte, 25. Heidelberg: Verlag Antike, 2017. 320 p. € 72.90. ISBN 9783938032961.

Sussman, Varda. Late Roman to late Byzantine/early Islamic period lamps in the holy land: the collection of the Israel Antiquities Authority. Oxford: Archaeopress, 2016. iv, 635 p. 㿭.00. ISBN 9781784915704.

Swift, Ellen. Roman artefacts and society: design, behaviour and experience. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xi, 305 p. $135.00. ISBN 9780198785262.

Tan, James. Power and public finance at Rome, 264-49 BCE. Oxford studies in early empires. New York: Oxford University Press, 2017. xxx, 214 p. $85.00. ISBN 9780190639570.

Taxidis, Ilias. Les Épigrammes de Maxime Planude. Introduction, édition critique, traduction française et annotation. Byzantinisches Archiv, 32. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. xvi, 192 p. $114.99. ISBN 9783110526257.

Tchernia, André. The Romans and trade (first published 2011 translated from the French by James Grieve, with Elizabeth Minchin). Oxford studies on the Roman economy. Oxford New York: Oxford University Press, 2016. xi, 380 p. $110.00. ISBN 9780198723714.

Teitler, H. C. The last pagan emperor: Julian the apostate and the war against Christianity. New York: Oxford University Press, 2017. xxxiii, 271 p. $29.95. ISBN 9780190626501.

Tentori Montalto, Marco. Essere primi per il valore: gli epigrammi funerari greci su pietra per i caduti in guerra (VII-V sec. a.C.). Quaderni della rivista di cultura classica e medioevale 16. Pisa Roma: Fabrizio Serra editore, 2017. 244 p. € 68.00 (pb). ISBN 9788862279062.

Tulli, Mauro (ed.). Testo e forme del testo: ricerche di filologia filosofica. Ricerche di filologia classica, VII Biblioteca di studi antichi, 97. Pisa Roma: Fabrizio Serra editore, 2016. xii, 408 p. € 125.00 (pb). ISBN 9788862277884.

Uthemann, Karl-Heinz. Studien zu Anastasios Sinaites: mit einem Anhang zu Anastasios I. von Antiochien. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 149. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. xvi, 712 p. $224.00. ISBN 9783110354157.

van Emde Boas, Evert. Language and character in Euripides' Electra. Oxford classical monographs. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xvi, 319 p. $120.00. ISBN 9780198793601.

Vannicelli, Pietro, Aldo Corcella and Giuseppe Nenci (edd. trans.). Erodoto. Le storie, Volume 7, Libro VII: Serse e Leonida. Scrittori greci e latini. Milano: Mondadori, 2017. civ, 609 p. € 35.00. ISBN 9788804503163.

Vincent, Alexandre. Jouer pour la cité: une histoire sociale et politique des musiciens professionnels de l'Occident romain. Rome: École française de Rome, 2016. viii, 464 p. € 27.00 (pb). ISBN 9782728311637.

Wiesehöfer, Josef, Horst Brinkhaus and Reinhold Bichler (edd.). Megasthenes und seine Zeit / Megasthenes and his time. Classica et Orientalia, 13. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016. vi, 230 p. € 58.00. ISBN 9783447106245.

Wyles, Rosie and Edith Hall (edd.). Women classical scholars: unsealing the fountain from the Renaissance to Jacqueline de Romilly. Classical presences. Oxford New York: Oxford University Press, 2016. xviii, 465 p. $125.00. ISBN 9780198725206.


Kyk die video: Lycurgus met 3-2 langs TalentTeam (Januarie 2022).