Artikel V

Die kongres sal, wanneer twee derdes van beide huise dit nodig ag, wysigings aan hierdie grondwet voorstel, of, op die toepassing van die wetgewers van twee derdes van die verskeie state, 'n konvensie tot wysiging voorstel, wat in beide gevalle , is geldig vir alle voornemens en doeleindes, as deel van hierdie grondwet, wanneer dit bekragtig word deur die wetgewers van drie kwartale van die verskillende state, of by konvensies in driekwart daarvan, soos die een of ander manier van bekragtiging voorgestel kan word deur die kongres; Met dien verstande dat geen wysiging wat voor die jaar duisend agt honderd en agt aangebring mag word, op enige manier die eerste en vierde klousules in die negende afdeling van die eerste artikel beïnvloed nie; en dat geen Staat sonder sy toestemming sy gelyke stemreg in die senaat ontneem sal word nie.


Kyk die video: Член перед лицом 3. Пранк в метро. (November 2021).