Xenophon


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Xenophon van Athene (430-ongeveer 354 vC) was 'n tydgenoot van Plato en 'n medestudent van Sokrates. Hy is bekend vir sy geskrifte, veral sy Anabasis, Memorobilia en syne Verskoning (laasgenoemde twee handel oor Sokrates en, naas Plato se geskrifte, die basis vir wat ons van Sokrates ken) alhoewel ou bronne beweer dat hy meer as veertig boeke geskryf het wat baie gewild was (insluitend 'n belangrike verhandeling oor perde). Syne Anabasis is eeue lank wyd gelees en bewonder. So akkuraat is Xenophon se beskrywings van terrein en stryd dat die Anabasis is deur Alexander die Grote gebruik as veldgids vir sy eie verowering van Persië.

Volgens Diogenes Laertius (skryf ongeveer 200 nC),

Xenophon, die seun van Gryllus, 'n burger van Athene, was van die stad Erchia; en hy was 'n man van groot beskeidenheid en so aantreklik as wat 'n mens kan dink. Hulle sê dat Sokrates hom in 'n smal baan ontmoet het, en sy stok daaroor gesit het en hom verhinder het om verby te gaan en hom te vra waar allerhande nodige dinge verkoop word. En toe hy hom antwoord, vra hy hom weer waar mense goed en deugdig was. En omdat hy nie geweet het nie, het hy gesê: "Volg my dan en leer." En van hierdie tyd af het Xenophon 'n volgeling van Sokrates geword. En hy was die eerste persoon wat gesprekke onderneem het terwyl dit plaasgevind het, en dit onder mense gepubliseer het, en dit Memorabilia genoem. Hy was ook die eerste man wat 'n geskiedenis van filosowe geskryf het.

Xenophon was 'n unieke kombinasie van die man van aksie en die man van letters wat praktiesheid gekies het bo abstrakte filosofie.

Daar word berig dat Xenophon, toe 'n student Sokrates se advies gevra het of hy by die leër van Kores die Jongere sou aansluit, en Sokrates hom gestuur het om die vraag van die Orakel in Delphi te vra. In plaas daarvan om die direkte vraag te stel, het Xenophon egter net gevra aan watter van die gode die beste gebid is vir die gewenste einde van 'n suksesvolle reis en veilige terugkeer. Die Orakel antwoord hom met die name van die gode, Xenophon bid en offer daarvolgens, en toe hy na Athene terugkeer en vir Sokrates vertel wat hy gedoen het, skel laasgenoemde hom uit vir luiheid. Hierdie verhaal dra by tot die portret van die man soos opgeteken in ander antieke verslae van Xenophon. Dit lyk asof almal dit eens was dat hy 'n unieke kombinasie was van die man van aksie en die man van letters wat die praktyk bo abstrakte filosofie gekies het. Daar word berig dat hy probeer het om Sokrates gedurende sy hele lewe na te boots, maar dit lyk asof hy dit op sy eie unieke manier gedoen het. Dit is interessant dat dit in pas is met al die studente van Sokrates, wat elkeen skole opgerig het en lewens geleef het wat soms radikaal van mekaar verskil, terwyl hulle beweer dat elkeen die 'ware' boodskap van Sokrates voortdra.

Xenophon het uitgebrei oor huishoudelike aangeleenthede in sy ekonomie geskryf en die pligte van 'n vrou daarin (die opsiener van die huis en kinders) en die huwelik omskryf as 'n 'vennootskap wat deur die gode verordineer' is. Hy is egter veral bekend as 'n soldaat en die skrywer van Anabasis ('The Expedition' of 'The March Up Country'), sy vertelling van die Persiese ekspedisie onder Kores die Jongere teen Kores se broer Artaxerxes II van Persië in 401 vC. Cyrus se doel was om sy broer omver te werp en die troon te neem. Xenophon het as huursoldaat in die leër van Kores gedien, en hoewel hulle die oorwinning behaal het tydens die Slag van Cunaxa, is Kores doodgemaak en het hulle in die vyandelike gebied gestrand gelaat. Die Spartaanse generaal Clearchus en die Atheense Proxenus (wat Xenophon op die ekspedisie uitgenooi het) is verraai en vermoor deur die Perse onder Tissaphernes wat 'n wapenstilstand met hulle beëindig het en Xenophon bevind hom as een van die nuutverkose leiers van die tienduisend man huursoldate. . Xenophon, saam met mede-generaal Chirisophus, het gehelp om sy manne deur 'n vyandige land te lei, om terug te keer huis toe na Griekeland teen die Perse, die Armeniërs, die Chalibiërs, Mede en vele ander. van proviand, sneeustorms en die voortdurende bedreiging van verraad deur die plaaslike gidse wat hulle gedwing was om te vertrou. Hierdie heldhaftige reis deur vyandige gebied het talle soortgelyke werke deur die jare geïnspireer en in die 20ste eeu nC die rolprent vir films soos The Warriors (1979 CE) en baie wetenskapfiksie- en spekulatiewe fiksie -romans.

Nadat hy met sy tienduisend na Griekeland teruggekeer het, het Xenophon en sy manne by die magte van die Spartaanse generaal Thibron aangesluit en het hy tydens die Slag van Coronea geveg teen sy eie stadstaat Athene, vir die Spartaanse koning. Vir hierdie misdaad teen sy vaderland is hy uit Athene verban en woon hy op eiendom wat deur die Spartane naby Olympia verskaf is. Dit is hier waar hy die Anabasis en sy werke oor Sokrates. Daar word bespiegel dat sy sterk steun vir Sokrates in sy Verskoning en sy tere uitbeelding van sy voormalige onderwyser in die Memorobilia was meer 'n rede vir sy verbanning uit Athene as sy huursoldaatwerk vir Sparta. Sy seun, Gryllus, het gesterf vir Atene wat in die Slag van Mantinea geveg het en gevolglik is Xenophon se verbanning herroep en sterf hy in ongeveer 354 v.G.J. aan onbekende oorsake, hetsy in Athene of in Korinte.


1. Lewe en tye

Xenophon is gebore tydens die beginjare van die Peloponnesiese oorlog, in die afgeleë dood van Athene, genaamd Erchia. Geleë in die vrugbare vlakte bekend as "Mesogeia”(Letterlik“ middelaarde ”) en deur die pragtige berge Hymettus en Penteli oor die hoof gesien, was Erchia ongeveer 20 kilometer (12 myl) van die bruisende sentrum van Athene af - ongeveer drie uur se stap of een uur vinnige perdry. Sy vader Gryllus was die eienaar van en het toesig oor 'n landgoed waarvan die inkomste hoofsaaklik uit die boerdery gekom het. So sal Xenophon grootgeword het, omring deur 'n kombinasie van klein boerderye en stedelike invloede. Xenophon was in 'n onstuimige politieke tyd, en was vermoedelik in Athene en persoonlik teenwoordig by die terugkeer van Alcibiades (408), die verhoor van die generaals en die omverwerping van die 30 tiranne, alles dui op gebeure in die rowwe geskiedenis van die Atheense burgerlike lewe.

Oor die vroegste jare van Xenophon is min bekend. Uit sy latere geskrifte kan veilig afgelei word dat hy 'n goeie basiese opleiding en militêre opleiding ontvang het soos dit 'n jong lid van die ruiterklas betaam, dat hy in staat was om te ry en te jag, en dat hy in sy vormingsjare die noukeurige werk waargeneem het nodig om 'n beskeie plaas in stand te hou en produktief te bly.

In 401. v.G.J., op 29 -jarige ouderdom, is Xenophon deur sy vriend Proxenus uitgenooi om saam met hom op 'n huursoldaat na Persië te gaan, oënskynlik om die gebied van 'n klein satrap wat bedreig word, te beskerm. Alhoewel dit nie by Xenophon of Proxenus bekend was nie, was die veldtog eerder meer ambisieus as dit: dit was 'n troonspel, niks minder nie as 'n aanval op die aanspraak van die Persiese koning Artaxerxes II, deur sy broer Cyrus die Jongere . Die ontplooiing van hierdie reis na die vreemde gebied, met sy avonture en lewensgevare, was 'n vormende gebeurtenis in Xenophon se lewe. In die heel eerste verlowing is Cyrus self vermoor. In 'n vredesopvolging wat gevolg is, is die generaals van die ekspedisiemag tereggestel deur verraad, wat die leër gestrand, leierloos en omring laat deur vyandige mense wie se tale hulle nie praat nie, en die winter kom. Xenophon het uiteindelik die leiding van hierdie gestrande en deurmekaar leër aangeneem en hulle na veiligheid gelei - soveel as wat oorleef het. Die boek wat Xenophon later geskryf het oor hul ontstellende reise 'land op', Anabasis, is 'n haarroerende en brutaal grafiese soldatejoernaal, waarvan later later meer gesê sal word.

By sy terugkeer na Griekeland het Xenophon sy huursoldaat onder 'n Spartaanse generaal genaamd Agesilaus voortgesit. Hy het selfs gaan veg met Agesilaus se "10,000" soldate wat teruggekeer het van die slag van Coroneia in Persië, teen 'n gekombineerde Atheense en Thebaanse mag. As gevolg hiervan het Athene 'n ballingsbesluit teen Xenophon uitgevaardig. . Alhoewel dit moontlik is dat sy verbanning in latere jare herroep is, het Xenophon nooit weer na Athene teruggekeer nie.

In dankbaarheid vir sy diens in hierdie beslissende Lacedaimonian -oorwinning, het die Spartane vir Xenophon 'n landgoed in Elis gegee, ongeveer 3 myl van Olympia af - 'n streek van die Peloponnesos wat bekend was vir sy ongeëwenaarde skoonheid en rykdom. Hier in Elis, in die volgende 23 jaar, sou Xenophon 'n lewe van semi-aftrede en rustige landelike bedrywighede leef. Ook hier skryf hy die grootste deel van sy werke, stig 'n gesin en hou 'n gedistansieerde en reflektiewe historiese oog op die politieke lotgevalle van Athene. Van sy vrou is niks meer bekend as haar naam nie: Philesia. Hy het twee seuns gehad, Gryllus en Diodorus. Die Voormalige is in die slag van Mantinea in 362 v.C. doodgemaak, en Xenophon het baie noukeurig geskrewe lofsange ontvang, 'n bewys van sy prominensie in sy eie tyd.

Toe sy aanneemstad Sparta in die Slag van Leuctra in 371 v.C. verslaan is, het Elians Xenophon uit sy plattelandse toevlugsoord verdryf en dit gekonfiskeer. Xenophon verhuis daarna na die "blomme Corinth" waar hy sy dae beëindig het.


GESKIEDENIS GESKIEDENIS: XENOFON AAN ANTOINE DE PLUVINEL

Die skryf van 'n geskiedenis van dressuur wat die ontdekkings ondersoek van al die gimnastiese oefeninstrumente wat die kennis van klassieke dressuur en hul rol in die opleidingstelsel gevorm het, tesame met die sosio-ekonomiese, historiese en politieke faktore wat 'n rol gespeel het, sou wees: 'n fassinerende navorsingsprojek. Maar dit sal 'n paar jaar neem om te voltooi, en dit sal 'n hele boek vul. Aangesien ek nog nie die tyd het om al die nodige navorsing te doen nie, nóg die ruimte binne die bestek van 'n artikel, gee ek net 'n kort uiteensetting van die evolusie van dressuur met 'n paar opmerkings oor die belangrikste skrywers en hul bydraes tot ons begrip van dressuur.

Begin met Xenophon

Alhoewel daar al 'n paar eeue vroeër op perde gery is, is die oudste geskrewe bron waarvan ons weet wat 'n paar van die belangrikste beginsels van klassieke dressuur ondersteun, 'n verhandeling deur die Griekse generaal Xenophon (430 - 354 vC). Hy verwys op sy beurt na 'n vorige skrywer, Simon van Athene, wie se geskrifte ongelukkig nie oorleef het nie. Wat Xenophon se werk so merkwaardig maak, is sy besorgdheid oor die welstand van die perd. Hy is die eerste skrywer wat daarop aandring dat die ruiter sy perd se vriendskap en gewillige samewerking moet wen, want anders het die opleiding baie min waarde, esteties of andersins. Hy het geskryf: 'Want wat die perd onder dwang doen, soos Simon ook waarneem, word sonder begrip gedoen en daar is ook geen skoonheid in nie, net meer as as 'n mens 'n danser moet sweep en aanspoor. Daar is baie meer skande as skoonheid by 'n perd of 'n man wat so behandel is. Nee, hy moet al sy beste en briljantste optredes gewillig en met 'n blote teken pronk. ” Hierdie beginsel bly vandag net so relevant soos 2500 jaar gelede.

Dit lyk asof Xenophon se gesofistikeerde en gekweekte benadering tot ry en opleiding nie onder die Romeinse Ryk oorleef het nie, nog minder tydens die donker eeue in Europa. Gedurende die Middeleeue, toe ridders in 'n swaarmetaalplaat swaar perde in 'n reguit lyn na mekaar galop om hul teenstander met 'n lans af te sit, was wendbaarheid, buigsaamheid en subtiele maniere van kommunikasie nie nodig nie. Die ruiters, wat relatief onbeweeglik in hul pantserklere was, staan ​​met reguit knieë in die stiebeugels, met voete teen die stokbeugels. Die saal het hulle relatief hoog bo die perd geplaas, sodat hulle amper niks kon voel nie, en die lang rande wat aan die leisels vasgehou is deur 'n swaar handskoen, wat ook 'n swaar houtskild moes dra, het nie juis goeie ritte genooi nie.

Die eerste skrywer, wat 'n verhandeling oor ry geskryf het na etlike eeue stilte, was koning Dom Duarte I (1391 en#8211 1438) van Portugal. Sy onbekende boek “Livro da ensinança de bem cavalgar toda sela” - The Instruction of the Art of Riding in Every Saddle - is postuum gepubliseer in 1438. Dom Duarte sterf aan die plaag voordat hy die derde deel van sy boek, wat handel meer spesifiek oor perdry. Hy kon slegs sewe uit sestien beplande "aanbevelings" vir ruiters voltooi.

Meer as 'n eeu het verloop na die dood van Dom Duarte voordat die tradisie van klassieke gelykstelling hervat is. Die ekonomiese, politieke, kulturele en artistieke sentrum van Europa het gedurende die 15de eeu na Italië verhuis. Aristokrate van regoor Europa het hul seuns gestuur na die akademies in Napels, Rome, Ferrara, Florence en Bologna wat opgerig is om dans, omheining en klassieke letterkunde sowel as perdry te leer. Miskien was die bekendste rydmeester van die tyd Federigo Grisone wat klas gegee het aan die akademie in Napels. Sy boek "Gli ordini di Cavalcare" is in 1550 gepubliseer en in die meeste Europese tale vertaal.

Grisone, wat algemeen beskou word as die stigter van die klassieke equitation na die Middeleeue, het reeds die belangrikheid van die drafwerk vir die opleiding van die perd erken. As gevolg van sy simmetriese voetvolgorde is die draf beter geskik om die muskulasie van die perd op 'n simmetriese, dubbele wyse te ontwikkel as die galop, en as gevolg van sy ophangingsfase nadat elke diagonale paar bene neergeraak het, is die draf minder vatbaar vir onsuiwerhede ontwikkel as die loop.

Die doel van die drafwerk, volgens Grisone, is om die perd reguit en lig te maak, met 'n sagte bek en 'n goeie teugkontak, wat die basis van sy hele metode is. Hy wou hê dat die ruiter die leisels laag moet dra, en hy beklemtoon die belangrikheid daarvan om die basis van die perd se nek met sy skouers te verbind. Dit is 'n ontdekking van fundamentele belang, aangesien dit slegs 'n veilige verbinding tussen die basis van die nek en die skouers is wat die ruiter in staat stel om die heupe en skouers van die perd op die geritte baan te pas en sodoende funksionele reguitheid te vestig. Hierdie verbinding laat die impulse van die agterpote langs die ruggraat na die byt beweeg sonder om deur 'n valse buiging voor die skof uit te lek. Omgekeerd laat dit ook die teuels help om langs die rug van die perd te beweeg tot by die agterste been.

Grisone het Xenophon gevolg in sy beklemtoning van die belangrikheid van die korrekte postuur van die perd en die korrekte en effektiewe sitplek van die ruiter.

Net soos met Xenophon, beveel Grisone aan om met sagmoedigheid en geduld te oefen, maar anders as eersgenoemde kondoneer hy buitensporig harde strafmetodes toe die perd weerstaan.

Cesare Fiaschi, 'n tydgenoot van Federigo Grisone en die onderwyser van Giambattista Pignatelli, stig 'n ry -akademie in Ferrara in 1534. Sy boek "Trattato dell'imbrigliare, maneggiare e ferrare cavalli" (Verhandeling oor toom, opleiding en skoenperde) verskyn in 1556 Fiaschi was die eerste skrywer wat die belangrikheid van 'n bestendige ritme en tempo noem: "sonder tempo en ritme kan niks goeds bereik word nie". Dit was 'n baanbrekende ontdekking, aangesien 'n bestendige ritme en tempo die voorwaarde is vir die perd se lengte -balans. Balans op sy beurt is die voorvereiste vir soepelheid/Losgelassenheit, en saam vorm dit die basis van impulsie en versameling. Fiaschi het een van die ewige waarhede van die gimnastiese opleiding gevind, wat vandag nog net so belangrik is as 500 jaar gelede, en dit word weerspieël in die feit dat ritme/tempo die eerste element van die oefenskaal geword het wat die Duitse kavallerie in die beroemde ontwikkel het 1912 -uitgawe van hul opleidingshandleiding, wat daarna deur die Duitse nasionale federasie en die USDF as 'n algemene opleidingsriglyn aanvaar is.

Fiaschi het geskryf dat "dit nodig lyk asof die goeie ruiter die aard van die perde herken wat hy wil oefen" en dat die ruiter "altyd met verstand en met 'n goeie temperament moet voortgaan in alles wat hy doen", 'n standpunt wat herinner van Xenophon se filosofie en wat die vermanings van Antoine de Pluvinel en baie latere meesters voorspel om die perd sagmoedig en regverdig te behandel.

Dit is interessant om daarop te let dat Fiaschi ook 'n gesag oor die landboubedryf was en dat sy boek oor die onderwerp tot in die 19de eeu gebruik is.

Giambattista Pignatelli – De la Broue

Die volgende belangrike gesag wat die verloop van die dressuur grootliks beïnvloed het, was Giambattista Pignatelli (omstreeks 1525 - omstreeks 1600), die onderwyser van Antoine de Pluvinel. Aangesien hy ongelukkig nooit 'n boek gepubliseer het nie, soos soveel ruitmeesters, weet ons nie veel van sy oefenmetode nie. Die Portugese skrywer Carlos Manoel de Andrade (1790) erken dat hy die gimnastiese waarde van rysirkels op 'n enkele baan ontdek het.

Die werk aan sirkels van verskillende groottes is die middelpunt van die buiging van die perd in beweging, wat help om die perd se buikspiere te ontsluit. Dit speel ook 'n belangrike rol in die ontwikkeling van reguitheid, sowel as gelyke soepelheid in beide rigtings en die ingryping van die binneste agterbeen onder die liggaamsmassa. Die opleiding van die jong perd begin met die leer van hom om 'n bestendige tempo te handhaaf op 'n ronde 20m sirkel by die langlyn om die grondslag te lê vir balans, Losgelassenheit, sowel as 'n egalige kontak, en uiteindelik impulsie en versameling. Gedurende die hele kursus van die perd se opleiding bly sirkelwerk in sy vele variasies uiters belangrik. Die kromming van die volte (die kleinste sirkel by wie se buiging die perd se ruggraat op 'n enkele baan kan pas) is byvoorbeeld dieselfde as die buiging van die perd se ruggraat in die laterale bewegings (skouer-in, teen-skouer-in, insteek, renvers en halfpas). Dit beteken dat die buiging van die perd se ruggraat van die ore tot die stert dieselfde is as in die laterale bewegings. Om hierdie rede verbeter rit (korrekte!) Volt die uitvoering van al die sybewegings aansienlik. Figuur agt is 'n uitstekende toets vir reguitheid en dubbeldruk, en dit kan as gimnastiese gereedskap gebruik word om gelyke soepelheid aan beide kante van die perd te skep. Boonop kan hulle gebruik word om vliegveranderings aan te leer, en die moeitelose uitvoering van figuur agtjies in die galop met vlieënde veranderings in beide rigtings is 'n effektiewe voorbereiding vir tempoveranderings.

In 1976 verskyn 'n handgeskrewe manuskrip deur Pignatelli in Saumur, maar dit is deur 'n private versamelaar gekoop en is nooit gepubliseer nie. Op 'n interessante kantnota was Pignatelli uit 'n familie wat 'n pous (Innocentius XII, 1691 - 1700) en 'n heilige (St. Jose Pignatelli, 1811) gebore het.

Een van Pignatelli se bekendste studente was die Franse écuyer ordinaire de la Grande Écurie du roi, Salomon de la Broue (omstreeks 1530 - omstreeks 1610). Sommige skrywers beskou hom as baie sterk in sy opleidingsmetodes. In sy geskrifte blyk hy egter so geduldig, so progressief en so saggeaard soos sy tydgenoot Antoine de Pluvinel te wees. De la Broue was bekommerd oor die beskerming van die perd se bek en het die opleiding van sy perde met 'n slag begin. Hy is die eerste skrywer wat buigings van die nek en meningspeiling noem wat EFF Seidler en François Baucher twee eeue later later uitgebrei en verbeter het. De la Broue stel ook as 'n hoofbeginsel dat die ligtheid van die perd se bek van die algehele liggaamshouding en die konstante teugelkontak met 'n vertikale kophouding moet kom. Dit is 'n baie belangrike ontdekking.

Later skrywers verduidelik in meer besonderhede hoe die liggaamshouding en belyning van die hele perd se liggaam 'n eweredige gewigsverdeling oor al vier bene skep, wat die perd in staat stel om met die bietjie kontak te maak sonder om daarop te leun. Ons kan telkens sien hoe 'n swaar of stywe teuels kontak op een teuels of op beide teuels reggestel kan word deur die perd eweredig op sy bene te balanseer. As die perd net op een teuels leun, dra hy te veel gewig met sy skouer aan die kant, en hierdie skouer het lateraal van die aangewese baan afgedryf. Deur die skouer terug in lyn met die heupe te skuif en die oortollige gewig na die diagonale agterbeen oor te dra, word die teuelkontak aan die kant ligter. Terselfdertyd sal die perd nou die leisels aan die teenoorgestelde kant begin nader, waar hy agter die biet was. As die perd op albei leisels leun, is die rede dikwels dat die agterpote los is en die liggaamsmassa nie genoeg ondersteun nie. Sodra die ruiter albei agterpote onder die liggaam bring en in hul boonste gewrigte buig, vloei die gesamentlike liggaamsmassa van perd en ruiter al hoe meer weg van die voorpote en na die agterkant, wat lei tot versagting en versagting van die kontak op albei leisels.

Soos baie eerlike ruiters, wat 'n groter talent het om met perde te kommunikeer as met mense en wat 'n swak ontwikkelde besigheidsin het, het De la Broue as 'n arm man gesterf. Die groot meester uit die 18de eeu, De la Guérinière, het hom en die hertog van Newcastle beskou as die enigste vorige skrywers wat iets werklik te sê het oor die opleiding van perde.

Antoine de Pluvinell

Een van die onbetwisbaar grootste ruiters van alle tye was Antoine de Pluvinel (1555 - 1620). Op tienjarige ouderdom is Pluvinel na Italië geneem waar hy onder Pignatelli gestudeer het tot 1571 of 1572. Nadat hy dieselfde jaar aan koning Charles IX voorgestel is, word hy aangestel as premier écuyer van die koning se broer, die Duc d'Anjou, die toekomstige Henri III. Pluvinel het die prins na Pole vergesel toe laasgenoemde in 1573 as koning van Pole gekroon is. Toe koning Charles IX slegs 'n paar maande later in 1574 sterf, het Henri III van Krakow na Parys gejaag en die Poolse kroon prysgegee om sy broer op te volg as die nuwe koning van Frankryk. Pluvinel keer saam met Henri terug na Frankryk en word ruim beloon vir sy lojale diens. Toe Henri IV in 1589 sy neef op die troon opvolg, bly Pluvinel in beheer van kroonprins Louis en behou sy ander ampte.

In 1594 is Pluvinel gemagtig om die Académie d'équitation, wat naby die koninklike stalle geleë was, te stig. Hy is in 1620 oorlede voordat hy sy boekmanuskrip kon redigeer. 'N Eerste uitgawe verskyn in 1623 onder die titel "Le Maneige royal". 'N Tweede weergawe, met 'n verbeterde teks, getiteld "L'Instruction du Roy en l'exercice de monter à cheval" verskyn in 1625, danksy sy ou vriend Menou de Charnizay. Anders as die meeste opleidingshandleidings, is Pluvinel se "Instruction du Roy" geskryf in die vorm van 'n dialoog tussen die koning en die skrywer, met addisionele kommentaar deur ander noemenswaardige ruiters van die hof. Die koning stel Pluvinel vrae oor die opleiding van perde wat hy beantwoord. Die betrokke koning is die jong Lodewyk XIII (1601 - 1643), wat na die moord op sy vader in 1610 op die troon opklim. Sy moeder het die mag van die regent aangeneem totdat Louis die leisels in 1617 oorgeneem het.

Vandag is Pluvinel waarskynlik die bekendste en bewonderde vir sy klem om die perd as 'n intelligente wese te behandel en dit met vriendelikheid en sagmoedigheid te leer. Die volgende aanhalings illustreer sy filosofie: "Maar in soverre die volmaaktheid van 'n kuns lê in die kennis van hoe om dit te begin, word ek in hierdie verband baie goed geadviseer om die perd sy eerste lesse te leer, aangesien hy hulle die die moeilikste, op soek na 'n manier om sy brein te werk, eerder as sy dye en skenkels, terwyl hy versigtig is om hom nie, indien moontlik, te irriteer en hom nie van sy sagmoedigheid te beroof nie, want dit is vir die perd as die blom is tot die vrugte, wat een keer verdroog het, en nooit weer terugkom nie. ”

Ek konsentreer hoofsaaklik op die uitoefening van sy verstand en sy geheue, sodat ek bereik wat ek wil: sodat die perd se gedagtes die meeste werk: die gees van die ruiter moet ook voortdurend werk om allerhande geleenthede op te spoor om by my doel te kom, sonder om enige beweging ongemerk te laat verbygaan, en ook nie enige geleentheid wat onbenut is nie. ”

'As dit moontlik is, moet u spaarsaam wees met straf en uitspattig streel, soos ek reeds gesê het, en ek sal dit weer sê om die perd te laat gehoorsaam en uit plesier te gaan eerder as uit ongemak.'

Behalwe sy taamlik moderne klinkende opleidingsfilosofie, het Pluvinel ook die tegniese, gimnastiese kant van opleiding bo sy voorgangers gevorder. Om die perd meer effektief aan te vul, het hy op twee spore gewerk, spannings gery, sowel as om die voorkant in beweging te draai en om 'n enkele pilaar te loop. Daar word ook gesê dat hy die werk tussen twee pilare uitgevind het, wat 'n uiters doeltreffende hulpmiddel is om die heupe lateraal te verstel, die agterste in die lengte te buig en om die piaffe sowel as die levade te ontwikkel.

Die enkele pilaar het die middelpunt van die draai op die voorhand in beweging en die passade gemerk. Om hierdie oefeninge doeltreffend te maak, moet die perd twee ronde konsentriese sirkels met sy skouers en sy hakies uitvoer, terwyl sy ruggraat parallel moet wees met die radius van die sirkels. In die draai op die voorhand in beweging beskryf die voorhand die kleiner sirkel, terwyl die hakies die groter sirkel beskryf, wat beteken dat die agterpote groter treë moet neem as die voorpote. Gevolglik versterk die oefening die heupgewrigte van die perd. Die perd is gebuig om die sywaartse dryfbeen, teen die rigting van die beweging. Dit help geweldig om die perd te leer ontspan aan die binnekant van die hulpmiddels, wat hom in staat stel om na die hulpmiddels aan die buitekant te strek en die halwe halte van die buiteleug te laat opkom. Die draai op die voorhand in beweging is histories sowel as gimnasties 'n voorloper van die skouer-in.

In die passade, wat 'n draai op die hakke in beweging genoem kan word, is die agterkwart nader aan die middel van die sirkel, terwyl die skouers op die groter sirkel is. As gevolg hiervan vul die oefening hoofsaaklik die skouers. Die perd is gebuig in die rigting van die beweging, wat die passade soortgelyk maak aan die in- en halfpas.

Boonop is die deel van die perd wat nader aan die middel van die sirkel is, geneig om meer liggaamsmassa te dra, terwyl die deel wat verder van die middel af is, geneig is om te verlig. By die draai op die voorhand in beweging word die liggaamsmassa oor die algemeen meer ondersteun deur die voorpote, terwyl die agterpote in die passade 'n groter deel van die gewig dra. Albei is uitstekende aanvullende oefeninge wat die perd leer om die beweging van die ruiter se bekken te volg, sowel as om te buig vir beendruk.


Xenophon, voorvader van dressuur (Aansigte: 19511)

Ry is 'n empiriese kuns. As ons die seldsame rondte of vryslag sien, weet ons dat ons na iets moois kyk. Maar hoe weet ons dit?

Met Dressage at Devon (Pa.) Op die spits vir hierdie naweek, waar die beste van die land om die top van die vryslag -ranglys sal veg, is die tyd ryp om na te dink oor die wortels van dressuur - die baie wortels - so ver as wat ons dit histories kan opspoor: Xenophon se vierde eeu v.C. verhandeling Oor ruitery, wat, soos jy, soos ek, deur elke dokter, afrigter of rubriekskrywer wat jy teëgekom het, as 'n noodsaaklike lesing vir die boekryke ruiter op jou toegeslaan is.

Elke keer as ek na 'n besonder stimulerende vryslag kyk (Andreas Helgstrand en Blue Hors Matine se opvoering van die Wêreld -perdryspele in 2006, doen altyd die truuk), is 'n gedeelte van Oor ruitery kom nou by my op:

'' N Perd wat so prank is 'n ding van skoonheid, 'n wonder en 'n wonder wat die blik van almal wat hom sien, jong sowel as grysbaard, laat opvlam. Hulle sal nooit die rug draai nie, waag ek om te voorspel, of ek is moeg van hulle kyk, solank hy aanhou om sy wonderlike optrede te toon. ”

Toe ek die eerste keer lees Oor ruitery Op die universiteit was ek verbaas dat Xenophon, 'n soldaat, huursoldaat, historikus en skrywer van Antieke Griekeland, hierdie woorde ongeveer 2300 jaar gelede, 1900 jaar voordat die Spaanse Ryskool sy deure oopgemaak het, in 'n tyd waarin mense nog steeds gedink het dat hulle het die middelpunt van die heelal beset. Terwyl ek sit en kyk hoe Blue Hors Matine na "Lady Marmalade" op YouTube kyk, was sy woorde nog nooit waar nie.

So wie was dit Xenophon, so wyd gekrediteer as 'n voorvader van die dressuur? Hoe was hy sy tyd so ver vooruit?

Xenophon ontsyfer

Alhoewel die presiese geboortedatum in die annale van die geskiedenis gehul is, is Xenophon waarskynlik gebore in 431 v.C., die seun van Gryllus, 'n aristokratiese burger van Athene, aan die begin van die Peloponnesiese Oorlog (431-404 v.C.). In werklikheid sou Xenophon se lewe belemmer word deur strydende groepe van die Atheense ryk en Sparta, die stormagtige aartsbewoners van Antieke Griekeland.

Alhoewel sy vriend en hedendaagse Sokrates daarteen gewaarsku het, het die jong Xenofon by die kavalerie aangesluit van Kores die Jongere, 'n Persiese prins wat vir Sparta geveg het, wat 10.000 man gelei het in 'n noodlottige aanval op Artaxerxes II, die Persiese koning, in 401 v.C. Cyrus is in die poging doodgemaak en sy mans in die noorde van Mesopotamië gestrand sonder kos of bondgenote, en Xenophon was een van die gelukkige soldate wat verkies is om hulle uit te lei, en uiteindelik na die Swart See gedwing het. Hy het die Anabasis (alternatiewelik bekend as Die Persiese ekspedisie of Die March Up Country) oor die aangeleentheid, wat na bewering deur 'n ander ou ruiter, Alexander die Grote, gebruik is as 'n veldgids vir sy vroeë ekspedisies in Persië.

Xenophon is later uit Athene verban omdat hy saam met die Spartaanse koning Agesilaus in die slag van Coronea (394 v.C.) geveg het. Sy vriendskap met Sokrates, wat tereggestel is deur middel van 'n gifhemlock omdat hy die gedagtes van die Atheense jeug in 399 v.C verwoes het, is ook opgemerk as 'n moontlike faktor in sy ballingskap.

Vir sy pogings in die geveg het Agesilaus Xenophon 'n landgoed naby Olympia geskenk, waar hy tot 371 v.C. Alhoewel die ballingskap teen hom uiteindelik opgehef is deur die heroïese pogings van sy seun, Gryllus, wat in die Slag van Matinea (362 v.C.) vir Athene geveg en gesterf het, het Xenophon nooit weer teruggekeer nie. Hy het sy dae in Korinte voltooi, hoewel die datum van sy dood ook onbekend is, na raming in 354 v.C.

Skryf in ballingskap

Terwyl hy in Olympia was, het Xenophon sy lewe gewy aan briewe, met die skryf van vier historiese werke, vyf Sokratiese werke en vyf kort verhandelinge wat wissel van die Anabasis aan Jag met honde. Gedurende hierdie tyd moes hy twee ruiterverhandelinge voltooi het, Oor ruitery en Die Kavalerie -generaal, waarvan die latere meestal gehandel het oor militêre uitbuiting.

Oor ruiteryword egter beskou as een van die oudste bestaande werke oor die onderwerp, met gedeeltes wat die aankoop van perde, stal en versorging beskryf.

While some passages are hopelessly outdated, including those explaining the most expeditious method of vaulting, spear-in-hand, astride your mount (widespread use of stirrups was, of course, still a few hundred years off), others read like a contemporary Pony Club manual:

“A horse accustomed to be led from the side will have least power of mischief to horse or man, and at the same time be in the best position to be mounted by the rider at a moment’s notice, were it necessary.”

“The one best precept—the golden rule—in dealing with a horse is never to approach him angrily. Anger is so devoid of forethought that it will often drive a man to do things which in a calmer mood he would regret.”

Xenophon’s insistence on temperance in dealing with horses is affecting, especially since it’s assumed that his equestrian experience was largely gained in the cavalry.

Ancient Dressage

But beyond his discussions of training a horse for war (“The rider must teach and train himself and his horse to meet all emergencies. In this way the two will have a chance of saving each other, and may be expected to increase their usefulness.”), Xenophon’s On Horsemanship includes a few final passages on the development of another sort of animal, one intended for those riders “not content with a horse serviceable for war,” wanting, in addition, “a showy, attractive animal, with a certain grandeur of bearing.”

Xenophon goes on to describe not only simple equitation (“It is a good thing also for a rider to accustom himself to keep a quiet seat, especially when mounted on a spirited horse.”), but also more advanced concepts of schooling, including what Colonel Alois Podhajsky (1898-1973) of the Spanish Riding School and other experts recognize as being amongst the inaugural notions of collection and passage:

“What we want is a horse with supple loins… That is the horse who will be able to plant his hand legs well under the forearm. If while he is so planting his hindquarters, he is pulled up with the bit, he lowers his hind legs upon his hocks and raises the forepart of his body, so that any one in front of him will see the whole length of the belly to the sheath. At the moment the horse does this, the rider should give him the rein, so that he may display the noblest feats which a horse can perform of his own free will, to the satisfaction of the spectators.”

It’s fascinating to imagine Xenophon, riding bareback in exile, schooling his horse in a manner that must in some rudimentary way resemble the way we school collection thousands of years later.

On Horsemanship was published in Florence by the mid-16th century, the earliest editions in Latin and Greek, preceding translations into English, French, Italian and Polish. The earliest known English edition was translated by John Astley and published by Henrie Denham in London in 1584. M. H. Morgan’s 1893 edition, originally published in Boston, has been one of the most widely circulated English translations, reissued in 2006. Today, you can download On Horsemanship for free on your Amazon Kindle.

While I’m ringside at Devon this weekend, I look forward to gazing on that “splendid action” of Saturday night’s Grand Prix freestyles, marveling at a sport that traces its history an astonishing 2,300 years.

As a youngster, Chronicle of the Horse staffer Abby Gibbon was mystified by a black-and-white photo of her grandfather competing in a jumper class in the 1960s. He wasn’t wearing a helmet! His saddle pad was non-existent! The wall he was jumping looked like it would knock you down, too, if you happened to knock it! In the past 50 years, the world of equestrianism has evolved, but one thing is still for certain: History is something we all share as horse enthusiasts, and we’ve got to explore it to learn from it. Armed with nearly 75 years of Chronicle archives, Abby plans to unearth articles we haven’t examined for too many years, shedding light on how far we’ve come – and how far we still have to go – as modern horsemen.

Have ideas for historical topics? Questions or curiosities? Please e-mail Abby – she’d love to hear from you!


Armen kinship with Khald-Urarteans

The Kartuchi were a sedentary people, with a comparatively high degree of civilization. Their dwellings were described by the Greek soldiers as elegant and furnished with many copper utensils. They had plenty of provisions and wine kept in cemented cisterns. According to Strabo, they were skilled architects, experts in the tactics of besieging fortresses. Their arms consisted of bows and slings. The bows were one and a half yards long, and the arrows more than a yard. This mode of life does not harmonize with cattle-growing nomadic people, such as the Kurds. The Armens therefore, thinks Marquart, must have been kindred of the Khald-Urarteans. The army of Orondas, says Xenophon, besides Armens, included Mards and Khaldian mercenaries. The latter were a doughty people, noted for their long shields and spears. The Khaldian soldiers of Orondas are considered to have been the inhabitants of Sassoun and the Khoyt Mountains, who maintained their independence until their assimilation with the Armens. As to the mercenary Mards, they were, according to Herodotus, an Iranian nomadic tribe, to be identified, in Marquart’s opinion, with the modern Kurds. The tenth century Arabian historian Masoudi states that the Kurds acknowledged as their ancestor the chieftain Kurd, the son of Mard. In Armenian history the Kurds have been known as the “Mar people.”

The district of Mardistan, in historic Armenia, corresponds to Artaz, west of the modern Maku, South Iran. The district of Mardali (Mardaghi) must have been located to the south of Erzerum, north of the Bingöl sources. The Mards of this section of the country were evidently immigrants from the South, says Adontz. The bulk of the tribe occupied one of the southern areas of Vaspurakan (Van), near the upper course of the Centrides River. Xenophon mentioned particularly the extremely fierce and hardy Chalyb tribe, called Chaldaioi by Strabo, living in the Pontic Mountains, and mostly engaged in iron mining and forging. (The Greek marchers covered the distance through this coastal area — 50 parasangs or 150 miles — in seven days.) Several authors classify this people as being of the same stock as the Khaldi-Urarteans. The Taochi and the Phasian tribes, neighbors of the Chalybs, who likewise offered stiff resistance to the Greeks, are represented in the Taiq and Pasian districts of Armenia.

The above-mentioned tribes and several others, including the Kimmerian-Scythian settlers from southern Russia, dating from the eighth century B.C., were all independent of Persia. Scythian tribes, the Saspeirs of Herodotus, had occupied considerable areas extending from Colchis to Media — around modern Nakhjavan and as far as Kars, Leninakan and the plain of Ararat. Alongside the Kimmerians and Scythians should be listed the Sarmatian tribe, which includes the Siraqs and the Gogs, after whom the Armenian provinces of Shirak and Gougarq seem to have been named. The Mesoch-Mushkians, the Outians and the Pactians were also among the inhabitants of the Armenian plateau, each having its own language or dialect, and particular kind of social life and culture. They were all eventually assimilated with the Armens, adding their numbers to the larger elements from the Khaldi and the Hittites.


2. The White Company

The White Company was one of the most infamous of the so-called 𠇏ree companies”�nds of for-profit soldiers who conducted the lion’s share of warfare in 14th century Italy. The unit first rose to prominence in the 1360s before falling under the command of Sir John Hawkwood, an Englishman who had been knighted for his service in the Hundred Years’ War. With Hawkwood at the helm, the White Company became known as one of the most elite mercenary armies in Italy. Its troops𠅊 cultural hodgepodge of English, German, Breton and Hungarian adventurers—were renowned for their skill with the longbow and the lance, and they terrified opponents with their lighting-quick surprise attacks and willingness to do battle during harsh weather or even at night.

In an era when Italy was splintered between warring city-states and medieval lords, the men of the White Company made a killing auctioning their services off to the highest bidder. Between 1363 and 1388, they fought both for and against the Pope, the city of Milan and the city of Florence, but they were rarely out of the field even during times of peace. In fact, when unemployed, the adventurers often kept their coffers full by launching raids on nearby villages and towns.


Map, Persian Empire, 490 BCE, showing route of Cyrus the Younger, Xenophon and the 10.000. The Department of History, United States Military Academy, via Wikimedia Commons. Public domain.

Herman Vogel, Thálatta! Thálatta! (Greek: Θάλαττα! θάλαττα! “The Sea! The Sea!”), from the Anabasis of Xenophon. Heroic march of the Ten Thousand Greek mercenaries. 19th-century illustration “The Return of the Ten Thousand under Xenophon.” via Wikimedia Commons, public domain.

Note: Images have been selected from pictures that are freely available with open source or Creative Commons licenses or from photographs sent in by community members for the purpose. The images in this post are intended to suggest the subject, rather than illustrate exactly—as such, they may be from other periods, subjects, or cultures. Attributions are based where possible by those shown by museums, or on Wikimedia Commons, at the time of publication on this website.

Ian Joseph is a retired finance executive with an interest in ancient Greek history and literature. He received a BA in cultural anthropology from the University of Chicago and an MBA from Pepperdine University.


Tom's Learning Notes

07/27/2016


Die Hellenica is Xenophon's account of Greek history modeled on Thucydides' History of the Peloponnesian War. It begins where Thucydides breaks off in 411 BC, during the final years of the war, and follows events down to the Battle of Mantinea in 362 BC. Although generally considered inferior to Thucydides, the Hellenica is an important source for the period it covers.

The Hellenica at online book stores
Amazon | bookshop.org (US) | bookshop.org (UK)

Free online and downloadable texts

Gutenberg: Hellenica, English translation by H.G. Dakyns. Multiple formats.

Loebulus. L088 - Xenophon -- Hellenica, Books 1-5. PDF of public domain Loeb edition in Greek and English.

Loebulus. L089 - Xenophon -- Hellenica, Books 6 and 7. Anabasis, Books 1-3. PDF of public domain Loeb edition in Greek and English.

Perseus: Hellenica. Greek text (Oxford, 1900). English translation (Brownson, 1921). Online texts.

ToposText: Xenophon, Hellenika, translated by Carleton Lewis Brownson,, HTML format.

University of Adelaide (Internet Archive): Hellenica, translated by H. G. Dakyns. EPUB, HTML and MOBI formats.

Wikisource: Hellenica, English translation by H.G. Dakyns. Downloads via Book Creator.

Other Resources.

BBC Radio 4 In Our Time: Xenophon. Melvyn Bragg with Paul Cartledge, Edith Hall and Simon Goldhill.

The Great Conversation: Further reading at Tom's Learning Notes

Thucydides: History of the Peloponnesian War - Second major Greek historian.

Xenophon: Agesilaus, Anabasis - Works covering events during the same period as the Hellenica.

Polybius: The Histories - another follower of the Thucydidean approach covering a somewhat later period.


Ridiculous History: Ancient Armies Waged War With Hallucinogenic Honey

When a middle-aged couple decided to improve their sex life, they spent a week in 2008 eating raw honey gathered from near Turkey's Black Sea — and then ended up in the hospital with symptoms that mimicked heart attacks. The culprit? Mad honey poisoning, a little-known destroyer that has brought down ancient armies and, in modern times, been rumored to have a hallucinatory effect that increases sexual performance.

Mad honey is produced by bees that ingest the nectar of Rhododendron ponticum and other poisonous plants that grow in Japan, Nepal, Brazil, parts of North America, Europe, and the eastern Black Sea region of Turkey. The naturally toxic syrup reportedly tastes more bitter than "normal" honey, and the toxicity is stronger in fresh honey gathered in the springtime, when rhododendrons are among the first plants to bloom.

Mad honey is a razor's-edge substance that can go from intoxicating to lethal in just a few tablespoons. And because potency varies from hive to hive, there's no sure way to tell when enough is enough. In the case of the couple who wound up in the emergency department, increasingly large doses of the toxically tinged honey caused acute inferior myocardial infarctions, adding to the dizziness, hypotension and loss of consciousness they may already have experienced with their first taste. The honey is so potent that ancient armies used it as a weapon, and quite effectively, too.

"The ancient Greek commander Xenophon, who led his army of 10,000 soldiers from Persia back to Greece in 401 BC, prided himself on choosing healthy and safe campsites in hostile territory," says Adrienne Mayor, a research scholar in classics and history of science at Stanford University. She's also the author of "The Poison King," a biography of Mithradates of Pontus, and "Greek Fire, Poison Arrows & Scorpion Bombs," a survey of ancient biological and chemical warfare. "[Xenophon] noted nothing unusual about the campsite in Pontus, on the Black Sea coast on northeast Turkey, but he did note 'an extraordinary number of swarming bees' and said that his men soon discovered the hives and gorged on the sweet treat of wild honey."

Xenophon recorded his thoughts for posterity, and was "appalled when his soldiers suddenly behaved like crazed madmen and collapsed in hul massas," says Mayor. "His entire army was paralyzed and incapacitated for days, totally vulnerable to possible enemy attack."

Although Xenophon's army recovered before they were discovered and slain, the Roman general Pompey was not so lucky, Mayor said. In 65 B.C.E., during a war against King Mithradates of Pontus, Pompey and his troops traveled through the same area where Xenophon's army had eaten the mad honey and the soldiers happily dined on tantalizing trap honeycombs their enemies placed along their route. One thousand Roman soldiers were ambushed and killed after being rendered inert by the toxic honey.

There are also instances of mad honey being used in mead as a way of stalling encroaching forces. Mead, or honey wine, is made by fermenting honey with water and then flavoring the mixture with fruits and spices. Two notable occurrences of mead made with mad honey took place in the same region where the armies of Xenophon and Pompey once stalled.

"In AD 946, the Russian foes of Olga of Kiev fell to a similar ruse when they accepted several tons of mead from Olga's allies," says Mayor. "All 5,000 Russians were massacred where they had collapsed, reeling and delirious. In 1489, in the same region, a Russian army slaughtered 10,000 Tatars who had drunk many casks of mead that the Russians had deliberately left behind in their abandoned camp."

Mad honey, which posed — and in some cases, still poses — a threat to outsiders unfamiliar with its potency, is treated differently by locals and proponents. In Turkish culture, mad honey is seen as a type of medicine known as deli bal, and is used in small amounts to treat hypertension, diabetes mellitus and stomach diseases. In Nepal, the Gurung community uses mad honey not only for its medicinal properties, but for its hallucinogenic properties as well.

The curious and determined have purchased mad honey from internet sites or from shopkeepers and apiaries who surreptitiously sell the substance in regions where it is produced. Mad honey reportedly costs nearly $170 U.S. dollars per pound, made more expensive both by its active ingredient — grayanotoxin, which causes paralysis and breathing stoppage — and by the difficulty of obtaining it. In Nepal, for instance, the hallucinatory honey is harvested by people who rappel down craggy cliffs while chanting calming words to swarms of bees.

Although honey and mead were among the only natural sweets in antiquity as irresistible as candy, today's soldiers are presumably well-supplied with candy bars and able to forgo the temptation of found hives.

"Mad honey could still be a plausible guerilla-style ruse of war [today]," says Mayor. "It's easy to envision a scenario where soldiers might accept gifts of food or drink from seemingly friendly hosts in alliance with enemies waiting in ambush. One can imagine some situations where local people could set out tempting foods or alcoholic drinks laced with toxic honey."Kommentaar:

 1. Garey

  wonderfully, it's the entertaining piece

 2. Kalrajas

  Die wandelaar sal die pad oorkom. Ek wens jy moet nooit ophou nie en 'n kreatiewe mens wees - vir altyd!

 3. Rayford

  Ek dink jy is nie reg nie. Ek is seker.

 4. Sefu

  I can say a lot on this subject.

 5. Lanston

  I join told all above.

 6. Derrick

  What to say about it?Skryf 'n boodskap