Geskiedenis Podcasts

Arbeidersparty kandidate 1900 tot 1979

Arbeidersparty kandidate 1900 tot 1979

Die aantal kandidate vir die Arbeid by die verkiesing het duidelik toegeneem namate die Arbeidersparty se gewildheid toegeneem het. Die getal manlike kandidate ná 1918 het die vroulike kandidate egter aansienlik groter getref, ondanks die feit dat die Wet op die Verteenwoordiging van die Volk van 1918 vroue 30 jaar en ouer en met kwalifikasies oor eiendom bekwaam het.

1900: 15

1906: 50

1910: 78

1910*: 56

1918: 361

1922: 414

1923: 427

1924: 514

1929: 569

1931: 516

1935: 552

1945: 603

1950: 617

1951: 617

1955: 620

1959: 621

1964: 628

1966: 622

1970: 625

1974: 623

1974**: 623

1979: 623

* = Desember

** = Oktober