Volke, nasies, gebeure

Vroulike liberale kandidate 1918 tot 1979

Vroulike liberale kandidate 1918 tot 1979

Voor die Eerste Wêreldoorlog was die hiërargie van die Liberale Party onder Asquith terughoudend om sy volle steun te verleen aan die veldtog deur vroue vir die reg om te stem. In 1918 word die Wet op die verteenwoordiging van die volk aanvaar, wat vroue van 30 jaar en ouer en met eiendomsreg die stemreg gee. Behalwe dat hulle kon stem, was vroue ook kandidate by die verkiesing. Die liberale teen die einde van 1918 was 'n verdeelde mag as gevolg van die 'koeponverkiesing' en die aantal vroulike kandidate wat hulle by die verkiesing gehad het, het dit weerspieël.

1918: 4

1922: 16

1923: 12

1924: 6

1929: 25

1931: 5

1935: 11

1945: 20

1950: 45

1951: 11

1955: 14

1959: 16

1964: 24

1966: 20

1970: 23

1974: 40

1974: 49

1979: 52

Verwante poste

  • Vroulike Arbeiders-kandidate 1918 tot 1979

    Die Arbeidersparty het voor die Eerste Wêreldoorlog steun gegee aan die veldtog deur vroue vir die reg om te stem. In 1918 het die verteenwoordiging van ...

  • Vroue en die parlement

    Van 1900 tot 1918 kon geen vrou in Brittanje stem nie. Daarom kon geen vrou as lid van die parlement optree nie. As gevolg hiervan was daar ...