Geskiedenis Podcasts

Vroulike Arbeiders-kandidate 1918 tot 1979

Vroulike Arbeiders-kandidate 1918 tot 1979

Die Arbeidersparty het voor die Eerste Wêreldoorlog steun gegee aan die veldtog deur vroue vir die reg om te stem. In 1918 word die Wet op die verteenwoordiging van die volk aanvaar, wat vroue van 30 jaar en ouer en met eiendomsreg die stemreg gee. Behalwe dat hulle kon stem, was vroue ook kandidate by die verkiesing. Arbeid was in hierdie onmiddellike nasleep van die oorlog meer ingestel daarop as die konserwatiewe, maar die statistieke toon steeds dat die party wat die werkersklas verteenwoordig het, steeds baie mans gedomineer was.

1918: 4

1922: 10

1923: 14

1924: 22

1929: 30

1931: 36 (6 ingesluit)

1935: 33

1945: 41

1950: 42

1951: 41

1955: 43

1959: 36

1964: 33

1966: 21

1970: 29

1974: 40

1974: 50

1979: 52

Verwante poste

  • Vroulike liberale kandidate 1918 tot 1979

    Voor die Eerste Wêreldoorlog was die hiërargie van die Liberale Party onder Asquith terughoudend om sy volle steun te gee aan die veldtog deur vroue vir die regte ...

  • Vroue en die parlement

    Van 1900 tot 1918 kon geen vrou in Brittanje stem nie. Daarom kon geen vrou as lid van die parlement optree nie. As gevolg hiervan was daar ...