Volke, nasies, gebeure

Insider Press Groups

Insider Press Groups

Insider-drukgroepe het sterk bande met besluitnemers en word gereeld geraadpleeg. Insider-drukgroepe is die groepe wat die regering - plaaslik of nasionaal - as legitiem beskou en daarom toegang kry tot besluitnemers. Insidergroepe kan byvoorbeeld in gereelde vergaderings met ministers of amptenare opgeneem word, en hulle kan opgeneem word op lyste vir die verspreiding van nuwe regeringsvoorstelle. Die feit dat insidergroepe deel is van die konsultasieproses, stel hulle in staat om direkte metodes te gebruik om invloed uit te oefen. Insidergroepe is geneig om sterk en langtermyn te wees in terme van politieke invloed. Dit is meer algemeen dat seksie eerder as promosiegroepe insiders is, hoewel dit geensins altyd die geval is nie.

Insider-drukgroepe is in een opsig dieselfde. Oor die algemeen hou hulle by die 'reëls van die spel'. Hulle is byvoorbeeld geneig om vertrouelinge te respekteer en nie openbare aanvalle op ministers aan te bring nie. Insidergroepe kan verder in twee kategorieë verdeel word. Die eerste is instellings binne die staatsapparaat. Hierdie kategorie sluit organisasies soos die Church of England en die polisiemag in. Dit kan as insidergroepe beskryf word omdat hulle as 'n uiteraard by die konsultasieproses betrokke is wanneer voorstelle van die regering rakende hul aktiwiteite bespreek word. Die tweede kategorie is eksterne groepe. Terwyl instellings binne die staatsapparaat geraadpleeg word in die besprekingsproses van regeringsvoorstelle, is dit nie die geval met eksterne groepe met insider-status nie. In plaas daarvan is dit die onafhanklike organisasies soos vakbonde, liefdadigheidsorganisasies of drukgroepe, wat deur die regering versoek word om kundigheid te voorsien wanneer dit nodig is. Die tipe groep wat gekies word, wissel volgens die regering se ideologiese oriëntasie en ander faktore soos die openbare mening. Dus, die tipe eksterne groepe wat insider status ontvang, wissel van regering tot regering.

Verwante poste

  • Insider Press Groups

    Insider-drukgroepe het sterk bande met besluitnemers en word gereeld geraadpleeg. Insider-drukgroepe is die groepe wat die regering - plaaslike of ...

  • Wat is kragtiger? Britse of Amerikaanse drukgroepe?

    Drukgroepe is noodsaaklik vir 'n demokratiese samelewing en die pluralistiese model stel voor dat hoe meer groepe beter is, want dit dui op 'n bloeiende demokrasie as ...

  • Wat is drukgroepe?

    'N Drukgroep kan beskryf word as 'n georganiseerde groep wat nie kandidate vir verkiesing aanbied nie, maar die regering se beleid of ...


Kyk die video: Interest Groups: Crash Course Government and Politics #42 (Oktober 2021).